Lokale til Leie:

Idrettsveien 4 – 2 kontorer à 25 kvm. med profilering mot gågaten!

Idrettsveien 4
1400 Ski

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

50 m2

Bruttoareal

50 m2

Kort om eiendommen

Ledige lokaler i 3. etasje med Ski sentrums beste beliggenhet ved gågaten.
Passer for en rekke virksomheter som kontor, rådgivning, undervisning m.m.
Gode kommunikasjonslinjer med både bil og offentlig transport.

Innhold

3. etasje (50 kvm): 2 kontorer på 25 kvm. Kontorene ligger vegg i vegg med døråpning i mellom.

2 kontorer i hjertet av Ski sentrum. God profilering mot gågate og tilgang via trapp. Lyse lokaler med normalt god standard. Består i dag av åpent kontorlandskap med kjøkkenkrok. Egner seg for 2 arbeidsplasser pr. kontor. Toaletter i 2. etasje som deles med andre leietakere.

Leienivå er avhengig av oppstart og varighet. Kvartalsvis forhåndsbetaling og 3 måneders sikkerhetsstillelse i form av bankgaranti. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens driftsutgifter stipulert til kr 430,-/kvm/år. Dette inkluderer vaktmester, drift, vedlikehold og renhold av fasade og fellesarealer, renovasjon og serviceavtaler for tekniske installasjoner. Leietaker tegner eget strømabonnement.

Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen. Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Beliggenhet

Svært attraktivt lokale med god profilering i gågate med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med hyppige avganger for tog og buss -kun 11 minutters reisetid til Oslo. Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

I Ski sentrum finner man foruten Ski Storsenter, flere offentlige kontorer og en rekke restauranter og kaféer som er med på å skape et godt bymiljø.

Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og kun få minutters gangavstand til Ski jernbanestasjon.

Parkering

God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i Ski sentrum, samt gateparkering.

Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til sentrumsformål.

Oppvarming

Oppvarming ved termostatstyrte radiatorer.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111