Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

150 m2

Bruttoareal

990 m2

Arealspesifikasjon

1. etg: 150 kvm Areal C
2. etg: 320 kvm Areal A
3. etg: 520 kvm Areal B

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger sentralt beliggende i gågata i Halden sentrum. Gården er velkjent for Haldens innbyggere og "Holm Olsen gården" har alltid vært synonym med butikk og handel.

Bebyggelse

Bygg i glass og betong med særpreg. Bygningen har 4 plan inkludert underetasje. Utleier tilpasser lokalene ved behov.

Beliggenhet

Bygget ligger "midt" i Halden sentrum og i tilknytning til gågata. Gågata består av en fin blanding av butikker, kontorer og leiligheter.

Adkomst

Skal man besøke Storgata 14 med bil, kjører man Teatergata til endes, og du er da ved Storgata 14. Til fots er det bare å følge gågata til nr. 14, bygget er lett gjennkjennelig, så du kan ikke gå feil.

Innhold

Eiendommen inneholder et Sky Fitness treningssenter og noe kontorer i 1. etasje. Ledige kontorer i 2. etasje og 3. etasje.

Parkering

Gateparkering. Gårdeier kan også tilby noen parkeringsplasser i kjeller.

Ventilasjon

Ventilasjon med kjøling,

Standard

Arealene som leies ut har varierende standard. Kontorene i 1 og 2. etasje ble pusset opp fremstår utleieklare. Kontorene i 3. etasje trenger oppgradering og tilpassning.

Beskrivelse av tomt

Eiendommens tomteareal er i all hovedsak bebygget og det er gågate og fortau ved byggets fasader.

Lovanvendelse

Utleiebetingelser:
Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Gangavstand til buss og tog.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Telefon: (+47) 91349453

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Telefon: (+47) 95256130