Lokale til Leie:

GRÅLUM – Lager-/ produksjonsbygg med attraktiv beliggenhet under prosjektering.

Bjørnstadmyra
1712 Grålum

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

500 m2

Bruttoareal

12500 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 500 kvm Lager
1. etg: 12000 kvm Lager

Kort om eiendommen

Attraktiv beliggenhet på Grålum med umiddelbar nærhet til E6.
Lager-/ produksjonsbygg med inntil 17 meter takhøyde som kan tilpasses leietakers behov.

Bebyggelse

Lager- / produksjonsbygg med takhøyder inntil 17 meter. Bebyggelsen kan tilpasses leietakers behov og ønsker.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på veletablert næringsområde på Bjørnstad, ved innfarten til Sarpsborg fra nord. Meget kort avstand fra E6. Mellom avkjøringene ved sykehuset på Kalnes og krysset ved Quality-hotellet/Inspiria.
Veletablert næringsområde med fortløpende utvikling.

Adkomst

Fra motorveikryss 7 ved Quality hotell, kjør 130 m vestover på Fv 114 til rundkjøring > ta til høyre 1. avkjøring inn på Bjørnstadveien/Rv 118 som går parallelt med E6 nordover og ved 300 m ny rundkjøring > ta til høyre 1. avkjøring til Kalnesveien/Rv 118. Eiendommen ligger på venstre side av veien.

Parkering

Eiendommen får parkering for kunder og ansatte på egen tomt.

Regulering

Eiendommen ligger under reguleringsplan: Bjørnstadmyra Næringspark, ikrafttredelsesdato: 16.09.2021.
Formål: Industri/lager.

Oppvarming

Eiendommen ligger innenfor området med tilgang til fjernvarmetilkobling.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Telefon: (+47) 91349453

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Telefon: (+47) 95256130