Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

583 m2

Bruttoareal

583 m2

Kort om eiendommen

Eiendommen er fleksibelt utformet og har flere bruksområder.
- Godt eksponert
- Lager/ utstillingshall og tilknyttet verksted
- Stor opparbeidet tomt med mulighet for utelagring
- Hallene er utstyrt med slukrist, sluk og oljeutskiller
- Store kjøreporter

Eiendom er ledig for leie fra 01.01.2022

Eiendommens potensiale

Anlegget passer godt for salg og service av bil, båt, camping m.m. Kan også tenkes brukt av entreprenører, utleie av maskiner og utstyr for byggebransjen og lignende. Engros og import er også egnede bruksområder.

Bebyggelse

Bebyggelsen er hovedsakelig oppført i 1976 og utvidet i 1985. Armert betongplate på mark, bæresystem med søyler og dragere i armert betong. Slukrister og sluk i verkstedgulv. Fasader er dels av betong og dels av pusset mur. Gavltrekanter er kledd med plater og trepanel. Saltak med kaldt loft og isolert i himling ned mot oppvarmede rom. Taket er tekket med korrugerte stålplater.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint til mellom Fv118, Ryggeveien og E6 mellom Halmstad og Moss. 3 km til Halmstad og 5 km til Moss sentrum. Eiendommen har mulighet for gjennomkjøring, med innkjøring fra Ryggeveien og utkjøring mot Enerveien/Sivveien.

Innhold

Lokalet innehar flere fasiliteter og bruksområder som ekspedisjon, kontorer og spiserom. Adkomsten til lokalet kan benyttes både til utstilling, enkelt butikkutsalg, ekspedisjon og- eller kundemottak. I tillegg har lokalet to større haller. Disse egner seg godt til utstilling og lagring, tilknyttet hall/ verksted med løftebukker og totalt tre større kjøreporter for god infrastruktur. Hallene har også god takhøyde som gjør det mulig å bruke lokalene til lagring eller utstilling av større varer.

Parkering

Parkering på egen tomt i dirkete tilknytning til lokalene.

Standard

Eiendommen fremstår som velholdt, men selvsagt med en eldre standard. Lyse gulv og lyse vegger som gir et godt utgangspunkt for utstilling og utsalg.

Beskrivelse av tomt

Tomten er skrånende mot øst (fra Ryggeveien mot E6), og er opparbeidet med grus.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Strøm og olje

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Bussforbindelse både lokalt regionalt og nasjonalt. Relativt få avganger.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: +47 979 85 060

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800