Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

125 m2

Bruttoareal

339 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Heis

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 214 kvm Bygg B - 1
2. etg: 125 kvm Bygg B - 1

Bebyggelse

Stålbygg, kledd med isolerte sandwichelementer og flatt tak tekket med sarnafil.

Beliggenhet

Beliggende ved Mosseveien med meget god eksponering mot trafikkert gate, sentralt med kort avstand til sentrum

Adkomst

Følg Mosseveien ut av Fredrikstad sentrum. Eiendommen ligger på venstre side før du kommer til Fjeldberg båthavn

Innhold

Bygg B - 1: 125 kvm. Kontorlandskap, møterom og sosiale rom i 2 etasje. Bygget har heis.
Bygg B - 1: 214 kvm. Lager og sosiale soner med god takhøyde, lasteramper og kjøreport.

Parkering

Parkering for kunder og leietakere iht. parkeringsregler

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men omfattes av kommuneplanens arealdel som ble godkjent 14.06.2007. Formålet her tilsier; Bygg-, bolig - og næringsområde, samt område for offentlige og allmennyttige formål.

Ventilasjon

Ventilasjon med kjøling.

Standard

Lokalene har god standard og fremstår som attraktive.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Mobil: +47 952 56 130