Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

656 m2

Bruttoareal

656 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Kort om eiendommen

Produksjons-/lagerareal med kontorareal - Lett adkomst fra Rv 111.

Det er 100 % av aksjene i "selskap under stiftelse" v/ Bojar AS som selges.

Bebyggelse

Ringmur av betong fundamentert på oppfylte masser på jord/leiregrunn. Støpt betongdekke mot grunn. Yttervegger i lecablokker, utvendig pusset og endevegger forblendet med tegl. Saltak i trekonstruksjon, tekket med stålplater.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Sellebakk i et område med lettere industri, kontorer, forretninger og boliger. Kort avstand til kjøpesenter, bank og treningssenter.

Adkomst

Rv 111 til Sellebakk - ta av mot Sellebakk sentrum i rundkjøringen inn i Begbyveien.
Ta deretter til venstre, etter ca 250m, i tredje avkjørsel til venstre inn i Trykkeriveien. Eiendommen ligger på høyre side.

Parkering

Bra med parkering på asfaltert plass.

Tomt

Gnr. 608, bnr. 1, fnr 5:
Festet tomt på ca. 1.118 kvm. ifølge opplysninger fra Fredrikstad kommune.

Gnr 609, bnr 57, fnr 353:
Festet tomt på ca 2.053 kvm. ifølge opplysninger fra Fredrikstad kommune.

Festekontrakten gjelder fra 1976 og i 125 år med rett til forlengelse i 50 år av gangen.

Festeavgift:
Ca. Kr 43 000,- Pr. år og ble oppjustert i 2016 for begge tomtene.

Festekontrakten inneholder bestemmelser om regulering: Grunneieren har rett til hvert 10. år fra kontraktens inngåelse å forlange grunnleien regulert til det da gjeldende leienivå for tilsvarendefestetomter i strøket. Slik regulering kan bare forlanges under hensyntagen til endringer i rentenivået eller endringer i eiendommen verdi som ikke skyldes festeren. Ved reguleringen omregnes festeavgiften etter den grunnverdi tilsvarende areal har på omreguleringstiden og den vanlige rentefot på den tid. Kfr festeavtalen for nærmere detaljer.

Inneholder

Ca 579 kvm BTA -Produksjonslokaler med to porter. Leddheisport på 6,9 x 3,5m og 1 stk foldeport. Takhøyde ca 3,70m. Kontor, spiserom m/kjøkken, vaskerom, garderobe og wc.
Ca 77 kvm BTA - Utvendig overbygd lager.
Totalarealet er i h.t. takst og er ikke kontrollmålt.

Ventilasjon

Kun naturlig ventilasjon ved ventiler.

Diverse

Nedgravde oljetanker skal kontrolleres etter gitte tidsintervaller. For nærmere detaljer les: www.fredrikstad.kommune.no/no/Alfabetisk-ny-ny/Nedgravde-oljetanker-NY/
Det foreligger ingen justeringsplikt-/rettighet i selskapet.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: +47 952 56 130

Telefon: +47 69 30 18 03