Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

1000 m2

Bruttoareal

1000 m2

Fasiliteter


Aircondition

Bredbåndstilknytning

Heis

Kantine

Kort om eiendommen

På Seut Brygge har vi nå et ledig prosjektert næringslokale for bedrifter som ønsker seg det beste av det beste. Eiendommen har en meget strategisk beliggenhet med enkel ankomst fra Oslo og kort vei til Fredrikstads bykjerne. Plasseringen gir svært god eksponering og høy grad av synlighet.

Under byggeprosessen vil leietaker kunne være med på å sette sitt preg på bygget. Høy kvalitet og topp moderne standard står i fokus, og målet er å bygge byens flotteste næringsbygg.

Bebyggelse

Bygningen vil bli oppført i 4 etasjer.

Lokalene er planlagt utviklet for kontor, handel og øvrig næringsvirksomhet. Vi oppfordrer interessenter til å komme tidlig på banen for å være med på å sette sitt preg på byggeprosessen.

Beliggenhet

Seut Brygge ligger langs elvebredden rett ved Fredrikstad inngangsport. Dette blir de første byggene som møter kjørende fra Oslo, og fra eiendommen er det bare noen få minutter inn til bykjernen. Det er kort vei til butikker, restauranter og ulike servicetilbud. Området har en godt utbygget kollektivtransport med god kommunikasjon til Oslo, Sverige og Østfoldbyene via buss eller tog. I området kommer det også en småbåthavn.

Området rundt Seut Brygge er gjenstand for et svært omfattende og positivt løft. Bypakke Nedre Glomma innebærer blant annet en ny 4-feltsvei. På samme område som næringsbygget bygges det en boligblokk med ca. 120 leiligheter. Prosjektet som helhet holder meget høy standard og har vært gjenstand for mye positiv oppmerksomhet i Fredrikstad-området.

Adkomst

Seut Brygge ligger sentralt plassert med lett adkomst fra Moss, E6 og Fredrikstad sentrum. Fra Oslo bruker man ca. 1 time.

Det er et godt utviklet kollektivtilbud i området, og plasseringen er velegnet for pendlere.

Innhold

1 000 kvm kontorareal i 3. etasje, kan deles etter behov.

Diverse

Parkeringsplasser iht. avtale

Standard

Bygget vil få en gjennomgående høy standard. Prosjektet vil ta i bruk seneste teknologi for å skape en fremtidsrettet og bærekraftig løsninger innenfor miljø og energi

Beskrivelse av tomt

Opparbeidet tomt med bryggefront og flott beliggenhet ved Seut Elven

Overtakelse

Etter avtale

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453