Lokale til Leie:

Forretningslokaler med den beste beliggenheter i Mysen sentrum med gratis kundeparkering.

Smedgata 30
1850 Mysen

Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

325 m2

Bruttoareal

325 m2

| Kort om eiendommen

Mysen senter er i sterk vekst og til høsten åpner Nille og Normal nye butikker på sentret.
- Nye nettsider med egne undersider for presentasjon av alle leietakere.
- Felles drift av sosiale medier på butikknivå.
- Omsetning i nærmiljøet på over 500 millioner.
- Årsdøgnstrafikk i Smedgata på ca 10 000 biler.

| Eiendommens potensiale

Mysen er en by i sterk utvikling med lange tradisjoner som handelssentrum for tettsteder rundt byen.

- Det gjennomføres en rekke koordinerte, handelsfremmende aktiviteter gjennom året.
- Lojal kundemasse.
- Aktiv næringsforening for Mysen og omegn.
- Godt miljø mellom butikkdriverne med månedlig møte for aktiviteter.
- Parkering i sentrum og nær butikkene.

En regionen i sterk utvikling med økende behov for service- og handelstilbud.

| Innhold

- Tiltalende butikklokaler
- Eget lager med varelevering
- Spiserom for ansatte
- Lokalet kan deles opp

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125