Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

133 m2

Bruttoareal

1382 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 133 kvm BJ lager
1. etg: 1249 kvm Akse 13-21

| Kort om eiendommen

Ombygget for over 25 MNOK. i 2018. Glimrende parkeringsforhold og stort vareutvalg gjør dette handelsområdet til vinner i Østfold.
Lave felleskostnader.
Mulighet for dagligvare i lokalene. Lager kan ved behov konverteres til butikk. Utearealet behøver ikke være med i leieforholdet.
Øvrige leietakere i bygget: thansen, Brodahl & Jahren AS, Overskuddslageret (turtøy), Encanto Second Hand og NLM Gjenbruk AS.
Utearealet på 1156 kvm leies ved behov.

| Bebyggelse

Byggeår: Bygget i flere etapper, første ca. 1985. Ominnredet og rehabilitert 2018.

Bygget er hovedsaklig oppført i to etasjer, med ringmur og plate på mark av isolert og armert betong, bæresystem, søyler og dragere i stål. Etasjeskilller av korrugerte TRP-stålplater som er armert og påstøpt med betong. Taktro over 2. etg. av korrugerte TRP-stålplater som er utvendig isolert og tekket med folie eller papp, med fall mot innvendige sluk. Fasader av isolerte stålkassetter, som er utlektet slik at kuldebruer er brutt og deretter vindsperre. Hele fasaden er skiftet ut ned nye liggende sinusplater, og alle døre, vinduer og porter i fasader er fornyet under rehabiliteringen i 2018.

Også teknisk anlegg som ventilasjon, heis, brannvarsling, strømforsyning, lysanlegg, varmeanlegg m.m. er fornyet og skiftet under denne store hovedombyggingen.

| Innhold

Lokalene er i dag i bruk som byggevarebutikk og inneholder ca. 300 m2 varmtlager med kjøreport og dobbel etasjehøyde. For øvrig kontor og sosiale rom på ca. 50 m2 og ca. 900 m2 butikklokale. Til sammen 1249 m2 lokaler innendørs. I tillegg inngår i leieforholdet 1156 m2 uteareal, hvorav 185 m2 er overbygget med skjermtak. Arealene blir tilpasset leietakers behov.
Kundetoalett i 2. etg.

| Beliggenhet

Ved Østfoldhallen, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Dette er desidert Østfolds mest attraktive handelsområde. Har SKAL alle være! Eiendommen er godt eksponert mot to hovedveier.

| Parkering

Stor tomt. Glimrende parkering.

| Standard

Fremstår som meget tidsmessig og attraktiv.
Eiendommen er fullsprinklet!

| Beskrivelse av tomt

Tomten er i sin helhet opparbeidet med bærelag, asfalt, grøntanlegg, belysning og bebyggelse. Tomten er flat.

| Oppvarming

Eiendommen har elektrisk oppvarming.

| Ventilasjon

Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Nytt ventilasjonsaggregat, montert i 2018.

| Offentlig kommunikasjon

God bussforbindelse til nabobyene.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800