Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

1365 m2

Bruttoareal

1365 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Attraktiv næringseiendom beliggende sentralt på Skotterud i Eidskog Kommune. Eiendommen er fullt utleid til Europris Butikkdrift AS på gode vilkår.

Brutto årsleie for 2020: Kr. 1.732.728,-. Leietaker betaler også alle kostnader som påløper og er tilknyttet drift, vedlikehold og utskiftninger på leieobjektet.

Leieutløp: 30.11.2027, med rett til forlengelse på 5+ 5 år på samme vilkår.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i sentrum av tettstedet Skotterud, på et etablert bolig- og handelsområde med dagligvare, apotek, serveringskonsepter, legekontor og frisører mm. i umiddelbar nærhet.

Skotterud er administrasjonssenteret i Eidskog kommune, som forøvrig er den sørligste kommunen i Innlandet og grenser til Sverige. Fra Skotterud er det 10 minutter med bil til landegrensen.

Innhold

Forretningsbygget er oppført i 2012, har et samlet areal på ca.1 365 kvm BTA, og er utleid til Europris Butikkdrift AS i sin helhet med et tilliggende utvendig tomteareal på ca. 100 kvm for salg og utstilling av sesongrelaterte produkter.

Forretningsbygget inneholder hovedsakelig handelsarealer, kontorplass, personalrom, toaletter, garderober og et innvendig lager med kjøreport. Det øvrige tomteområdet blir benyttet til parkering for kunder og ansatte, samt avfallshåndtering for Europris og enkelte butikker på handelsområdet.

Gnr 53 / Bnr. 666 er avsatt til avfallshåndtering for butikker i nærområdet, og blir i dag benyttet av Europris og Snackbaren.

Beskrivelse av tomt

Selveiet tomt.
Gnr 53 / Bnr 604: 3.211 KVM
Gnr 53 / Bnr 666: 106,8 KVM, som er avsatt til et bygg for avfallshåndtering for Europris og enkelte butikker på handelsområdet.

Bebyggelse

Eiendommen er hovedsakelig omkranset av næringseiendom, men også noe boligbebyggelse. I bebyggelsen avsatt til næringsformål finner man et bredt spekter av handelstilbud, samt kommunale og private aktører innen kontorvirksomhet og helserelatert tjenesteyting. Dagligvarehandel ved KIWI og Coop Extra ligger kun ca. 150 meter unna i luftlinje.

Standard

Eiendommen holder en gjennomgående god standard med materialer fra byggeår. Forretningsbygget med uteområder fremstår svært velholdt og har et tidløst uttrykk velegnet for handel.

Parkering

God parkeringsdekning for kunder og ansatte på asfaltert biloppstillingsplass ved hovedinngangen til Europris.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Oda Christine Solberg Ystrøm

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: oda@metra.no

Mobil: +47 971 93 186