Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

964 m2

Bruttoareal

11534 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Kantine

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 964 kvm Areal D
1. etg: 1053 kvm Areal B
1. etg: 1160 kvm Areal G
1. etg: 1319 kvm Areal E
1. etg: 3015 kvm Areal C
1. etg: 4023 kvm Areal F

Kort om eiendommenEiendommen er ett av Fredrikstads største og mest tilpassede lager/logistikk bygg. Eiendommen består av 12 330 kvm BTA høytlager og ca. 4 079 kvm BTA kontor. Eiendommen er spesialisert og tilpasset alle typer lagerfunksjonen og kan leies i sin helhet eller deles i seksjoner fra ca 1.000 kvm BTA.
Kontorarealene kan deles fra ca 250 kvm BTA og tilpasses leietakers behov.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentrumsnært i Fredrikstad, mellom Lislebyveien/jernbanen og Glomma, ved foten av Kiæråsen.

Adkomst

Fra Fredrikstad Sentrum: Rv 110 / St. Croix mot Fredrikstadbrua og Østsiden, til høyre i rundkjøirng inn i St.Croix gate, følg veien videre over i Lislebyveien. Etter ca 500m kjør over jernbaneovergangen på høyre side og sving venstre inn i Hjalmar Bjørges vei.

Eiendommen ligger så rett frem.

Parkering

Ca. 150 parkeringsplasser for ansatte og kunder.

Tomt

Ca 45 da eiendomstomt.

Tomten er foruten bygningsmassen opparbeidet med asfalterte kjører, laste-/losse soner og noe grøntareal mot vannet.

Inneholder

Lagerareal, se også oversikt lenger ut i salgsoppgaven.

Areal B: 1.053 kvm lager, 11,75 m takhøyde
Areal C: 3.015 kvm lager, 11,89 m takhøyde
Areal D: 964 kvm lager, 11,98 m takhøyde
Areal E: 1.319 kvm lager, 13,52 m takhøyde
Areal F: 4.023 kvm lager, 11,53 m takøhyde
Areal G: 1.160 kvm lager, 6,56 m takhøyde + 2 mesaniner à 400 kvm

For mer detaljerte DAK-tegninger av hvert enkelt areal, vennligst kontakt megler.

Det er rikelig med ramper/porter og noen kjøreporter rett inn på gulvet. Det er godt dimensjonerte arealer for inn- og utkjøring til ramper og porter for store kjøretøy. Kjørevei rundt hele bygget.

Kontor- og administrasjonsareal:
1) Administrasjonsbygg på 1.926 kvm fordelt på 4 etasje rmed fasade mot elven.

2) Velferdsbygg på 880 kvm fordelt på 4 etasjer med fasade mot elven.Lokalene består blant annet av kantine.

3) Kontorbygg på 917 kvm fordelt på 2 etasjer.

Ventilasjon

Ventilasjon med kjøling i kontorlokaler og sosiale rom. Naturlig ventilasjon i lager.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: +47 901 82 425

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: +47 952 56 130

Telefon: +47 69 30 18 03