Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

1045 m2

Bruttoareal

1045 m2

Kort om eiendommen

Eiendommen er ett av Fredrikstads største og mest tilpassede lager/logistikk bygg.
Eiendommen består av 12 330 kvm BTA høytlager og 4 079 kvm BTA kontor. Eiendommen er spesialisert og tilpasset alle typer lagerfunksjoner og kan tilpasses leietakers behov.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentrumsnært i Fredrikstad, mellom Lislebyveien/jernbanen og Glomma, ved foten av Kiæråsen.

Adkomst

Fra Fredrikstad Sentrum: Rv 110 / St. Croix mot Fredrikstadbrua og Østsiden, til høyre i rundkjøirng inn i St.Croix gate, følg veien videre over i Lislebyveien. Etter ca 500m kjør over jernbaneovergangen på høyre side og sving venstre inn i Hjalmar Bjørges vei.

Eiendommen ligger så rett frem.

Innhold

Ledige arealer:

Lagerareal: areal D 964 kvm lager med kjøreport, ca. 11 m takhøyde.
Det er godt dimensjonerte arealer for inn- og utkjøring til port for store kjøretøy. Kjørevei rundt hele bygget.

Kontorareal: 85 kvm i 1. etasje i velferdsbygg med fasade mot elven.

Regulering

Eiendommen omfattes av "Kommunedelplan
for Fredrikstad byområde 2011-2023". Vedtatt
16.06.2011. Formål: bebyggelse og anlegg og flomfare (320).

Ventilasjon

Ventilasjon med kjøling i kontorlokaler og sosiale rom. Naturlig ventilasjon i lager.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Telefon: (+47) 91349453

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Telefon: (+47) 90182425