Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

410 m2

Bruttoareal

410 m2

Fasiliteter


Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Felles resepsjon

Kantine

Kort om eiendommen

Eiendommen er i sin helhet leid av Cowi og hoved leietaker ønsker å fremleie et kontorareal i 1. etasje.

Bebyggelse

Moderne kontorbygg hvor lokalene som fremleies nylig er oppgradert og oppusset.

Beliggenhet

Lokalene er beliggende på Værste ved Fredrikstad stadion.

Adkomst

Se kartskisse.

Innhold

Lokalene fremstår moderne og består av 12 cellekontorer, åpent landskap med 22 arbeidsplasser, møterom, kjøkken og garderober.

Parkering

Etter avtale.

Ventilasjon

Eiendommen har moderne ventilasjon med kjøling.

Standard

Lokalene fremstår som svært moderne og tiltalende.

Beskrivelse av tomt

Opparbeidet og asfaltert.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Telefon: (+47) 95256130