Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

370 m2

Bruttoareal

370 m2

| Kort om eiendommen

Svært fine og moderne kontorlokaler i nyoppusset mindre bygård. Eiendommen kan leies ut etasje for etasje eller hele bygningen dersom leietaker har behov for større areal.

| Bebyggelse

Mindre bygård over 2 plan. Bygningen er oppført i bindingsverk på ringmur. Saltak tekket med takstein. Hele eiendommen er rehabilitert og restaurert i løp av de siste årene.

| Eiendommens potensiale

Arealene kan tilpasses leietaker.

| Innhold

1. etasje: Inngang, stort møterom, åpent kontorlandskap med sosiale soner. Ca. BTA.185 kvm.
2. etasje: Cellekontorer, møterom og sosiale soner. Ca. BTA.185 kvm.

| Beliggenhet

Halden sentrum - sydsiden.
Gangavstand til byens forretninger og servicefunksjoner.

| Adkomst

Halden sentrum: fv 220 over bybrua (Olav Vs gate), sving til høyre inn i Borgergata, eiendommen ligger på høyre side.

| Parkering

Flere offentlige parkeringsplasser i nærheten, både på Torget og ved jernbanen i tillegg til gateparkering.

| Standard

Eiendommen er total rehabilitert og fremstår med moderne høy standard.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er stort sett bebygget.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Offentlig kommunikasjon

200 meter til jernbanestasjon og bussholdeplass på hjørnet Borgergata/Olav Vs gate.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130