Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

600 m2

Bruttoareal

600 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Kjøreport

Kort om eiendommen

Bygningen er en rasjonell kontor- og lagerbygning som kan benyttes til flere ulike formål. Det bør være enkelt å foreta endringer i bruk/funksjon på grunn av at bygget er relativt fleksibelt. Hovedkonstruksjoner er stål bæresystem med isolerte kasetter i vegger, bærende stålplater i tak.

Prisantydning: Kr. 5 750 000,-

Bebyggelse

Bygning, generelt: Kontor/ lagerbygning i stålkonstruksjoner med korrugerte stålplater som etasjeskillere belagt med gulvspon i kontorfløy. Støpt betongplate dels på pæler i 1. etg.
Grunn og fundamenter, generelt: Plate på mark av betong i garasjedel armert betongplate på pælehoder i kontorfløy.
Yttervegger: Isolerte stålkassetter med utvendig korrugerte fasadeplater i stål.
Bærende innervegger: Skillevegg mellom kontordel og garasje/lager i pusset Leca.
Takkonstruksjoner: Flatt tak av ståldragere med Robertson korrugerte takplater, isolert og tekket med helsveist papp. Ny taktekking i 2007.
Vinduer: Aluminiumsvinduer med isolerglass.
Ytterdører og porter: Dører og porter dels i aluminium, dels i stål/metall. Det er elektrisk leddheiseport i verksted/lager.
Annet: Det er ståltrapp med flislagte trinn i felles inngang i kontorfløy.
Elkraft generelt: Det er kabel inn fra trafo, med godt dimensjonert inntak. Det er delte målere for verksted/lager og kontordel.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til på Gressvik, like ved Ørebekk-krysset på Mosseveien. Området er preget av etablering av salgsvirksomhet og lager/næring.

Adkomst

Avkjøring fra Mosseveien (Fv 110) ved Maxbo inn Pancoveien mot nord > i Y-kryss etter ca. 150 m, ta til høyre, fortsatt i Pancoveien > fortsett ca. 250 m, passèr Salatmester'n på venstre hånd > eiendommen på venstre hånd etter ca. 250 m.

Parkering

Det er parkering for flere biler på egen tomt, og det er et areal mot Seut-elva som benyttes som parkering/utvendig tilleggsareal.

Tomt

Festeavtalen på tomten med Fredrikstad kommune løper til 22.09.2068. Dagens festeavgift er på
NOK 30 000, og kan reguleres hvert 10. år til markedsleie, neste gang i september 2029.
Innløsning til markedspris er mulig.

Tomten er på ca 1,4 dekar og er relativt romslig. På østsiden av bygningen er det et uteområde som kan benyttes til lager. Tomten er delvis asfaltert med fast dekke. Mot Seutelva er det dårlige grunnforhold, og det er enkelte setninger i bygget som følge av grunnforholdene.

På grunn av de dårlige grunnforholdene er kontordelen (dvs delen med 2 etasjer) pælet til fjell. Garasjen/ Lageret er på en etasje og har plate på mark.

Inneholder

1. etasje 245 m2 kontordel med fellesgang/trapp, utstilling, kontorlandskap, kontor, toalett og lager.
1. etasje 150 m2 garasjedel med lager, kontor, teknisk rom, toalett, garderobe/vask.
2. etasje 205 m2 trapp/gang, kontorer, kontor/møterom/spiserom, arkiv, toaletter og lager.

Sum bygning 600 m2 BTA

Ventilasjon

Bygningen har enkel og noe mangelfull ventilasjon i kontor og forretningsdel. Separat avtrekksanlegg fra verksted.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800

Telefon: +47 69 27 89 02