Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

2063 m2

Bruttoareal

2063 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Fleksibelt kombinasjonsbygg over to etasjer. Kan brukes til flere ulike formål, da reguleringen tillater for forretning, kontor og småindustri. Mulighet for å tilpasse/utbedre arealene ift. leietakers behov.

Bygget består av stort høytlager på som utgjør ca. 785 kvm med anslagsvis 5 meter fri takhøyde. I tillegg er det bygget inn mesanin for ekstra lagringsmuligheter med tilgang for truck. Lagerdelen er gjennomgående med kjøreporter i begge ender av bygget som gir mulighet for effektiv bruk av arealet. Kontordel over 2 etasjer med showroom, garderober og kantine.
Gode utomhus arealer for manøvrering av kjøretøy eller parkering.

Mulighet for å leie kontorlokalene i 2. etg. alene (498 m²).

Eiendommens potensiale

Eiendommen ligger plassert midt i Siggerud med bare 6 minutter fra E6 Assurtjernkrysset ved Sofiemyr, ca. 17 minutter fra Ryenkrysset og ca. 15 min fra Ski sentrum som kobler på aksen til Indre Østfold.

Bygget ligger fint eksponert med langsiden mot Vevelstadveien. Det er innkjøring til bygget både fra øst- og vestsiden. Området har mye boligbebyggelse, noe industri, samt nærhet til idrettsanlegg, skole og nærbutikker.

Adkomst

Strategisk beliggende med to ulike kjøreveier til E6 kan utnyttes basert på trafikksituasjonen på E6.

Alternativ 1: Via rundkjøringen i sør ved Fugleåsen Logistikkpark på Langhus og ut på E6 i Assurtjernkrysset.
Alternativ 2: Nord via Siggerudveien og Enebakkveien og ut på E6 ved Klemetsrud.
Begge alternativer har gode og normalt lite trafikkerte veier.

Innhold

1. etasje: Ca. 1 394 m² (hvorav 785 m² rent høytlager)
2. etasje: Ca. 529 m²
Mesanin: Ca. 140 m²

Parkering

Parkering på asfaltert uteområde langs bygget.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon.

Beskrivelse av tomt

Flatt, asfaltert og luftig uteområde på begge sider av bygget. Ellers pent opparbeidet med gressplen i forkant av bygget.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner i kontordel. Vifteovner for oppvarming av lagerareal.

Offentlig kommunikasjon

Enkel tilgang på offentlig kommunikasjon med bussholdeplass tett på eiendommen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Telefon: (+47) 92029641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060