Lokale til Leie:

Fine kontor og lagerlokaler i naturskjønne omgivelser i Enebakk – Bare 20-30 min fra E18 og E6 til leie.

Thorudveien 40
1912 Enebakk

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

215 m2

Bruttoareal

535 m2

Arealspesifikasjon

215 kvm Kontor
320 kvm Lager

| Kort om eiendommen

Eiendommen er uregulert, men avsatt til næringsformål i kommuneplanen.

| Bebyggelse

Eiendommen er oppført tidlig på 80 tallet og oppgradert i 2014, og består av kontor, hvilerom/oppholdsrom og lager i 1. etg,
Lageret er kaldtlager med stålplater. Betongsålen på lageret er beregnet for tyngre kjøretøy. kontordelen er bygget etter nyere standard.

| Innhold

Lageret er på 320 kvm og har stor kjøreporter og takhøyde på ca 5 meter.
Kontordelen har 7 kontorer og et felles oppholdsrom/showrom og spiseplass. Det er tre toalettrom med dusj, og kjøkken med to komfyrer. .

| Beliggenhet

Eiendommen ligger i Kirkebygda i Enebakk med gode adkomstveier for tyngre kjøretøy. Det er ca 30 minutter til Vinterbro hvor E6 og E18 møter hverandre, og ca 30 minutter til Oslo. Avstand til Askim og Lillestrøm er ca 30 minutter. For Håndverksbedrifter som har Østlandet som nærområder er dette en sentral beliggenhet for tyngre kjøretøy.

| Adkomst

Thorudveien går inn fra fra RV120 Lillestrømveien som strekker seg fra Elvestad til Lillestrøm.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125