Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

100 m2

Bruttoareal

800 m2

Arealspesifikasjon

100 kvm Butikklokalet
300 kvm Butikklokalet
400 kvm Butikklokalet

Kort om eiendommen

Et naturlig sted å handle for innbyggere i Mysen og omegn med gode parkeringsforhold!

Nye tilpassede lokaler fra 100 til 800 m2.
Stor grad av flexibilitet ved tilpasning av lokaler.
Nye nettsider med egne undersider for presentasjon av alle leietakere.
Felles drift av sosiale medier på butikknivå.
Omsetning i nabolaget på over 500 millioner.

Eiendommens potensiale

Mysen er en by i sterk utvikling med lange tradisjoner som handelssentrum for tettsteder rundt byen.

Det gjennomføres en rekke koordinerte, handelsfremmende aktiviteter gjennom året.
Lojal kundemasse.
Aktiv næringsforening for Mysen og omegn.
Godt miljø mellom de ulike butikkdrivere med månedlig møte for aktiviteter og oppfølging.
Parkering i sentrum og nær butikkene.

En regionen i sterk utvikling med økende behov for service- og handelstilbud.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125