Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

2803 m2

Bruttoareal

2803 m2

Prisantydning

13 500 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Kort om eiendommen

Eldre industrieiendom som i dag benyttes til lager for GIS Norge AS og Glassteam AS. Eiendommen har pt. ingen ledige arealer, men i januar 2022 vil ca. BTA. 400 kvm. lager være ledig for nye leietakere.

Eiendommens leieavtaler

GIS Norge AS. Utløp: 30.07.2026 og Glass Team AS. Utløp: 31.03.2025

Bebyggelse

Trykkeriveien 3 : Ringmur av betong fundamentert på oppfylte masser på jord/leiregrunn. Bærende søyler, bjelker og dragere i stål. Etasjeskille i betong i kontordel. Støpt betong gulv.
Yttervegger i isolerte stålkassetter, utvendig kledd med plater. Gitterdragere av stål, undertak i korrukerte stålplater og tak er isolert og tekket med sarnafil.Faste vinduer og åpningsbare i aluminium med metallbeslag. To lags isolerglass i trekarm. Rullerporter i aluminium.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Sellebakk i et område med lettere industri, kontorer, forretninger
og boliger. Kort avstand til kjøpesenter, bank og treningssenter.

Adkomst

Rv 111 til Sellebakk - ta av mot Sellebakk sentrum i rundkjøringen inn i Begbyveien.
Ta deretter til venstre, etter ca 250m, i tredje avkjørsel til venstre inn i Trykkeriveien.
Eiendommen ligger på høyre side.

Innhold

Trykkeriveien 3: Adkomst, spiserom, toalett med dusj, garderobe, teknisk rom, produksjonslokaler og lager i første etasje. Kontorer, møterom, bod og garderobe med vaskerom og toaletter i andre etasje.

Parkering

Gode parkeringsarealer på egen tomt

Regulering

Reguleringsplan nr. 167 Reg.endr. for deler av Løen og Sellebakk

Ventilasjon

Ingen ventilasjon med kjøleanlegg

Standard

Eiendommen holder en normal standard for eldre lager/produksjonsbygg.

Beskrivelse av tomt

Gnr. 609, bnr 57, fnr. 357
Festet tomt på ca 4 627 kvm. ifølge opplysninger fra Fredrikstad kommune. Festekontrakt dato: 1975. Festetid 125 år. Rett til fornyelse med 50 år av gangen.

Overtakelse

Etter avtale

Lovanvendelse

Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.

Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder: Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet. Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

(Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.)

Budgivning

Ved budgivning fyller budgiver ut vedlagte bud skjema og returnerer det på e-post eller på kontoret.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Standard kjøpekontrakt for kjøp av aksjeselskap "meglerstandarden", leiekontrakter, festekontrakt, grunnboksutskrift, tinglyste servitutter, reguleringsplan med bestemmelser og kommunale dokumenter er vedlegg til salgsoppgaven

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Mobil: +47 952 56 130

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453