Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

4684 m2

Bruttoareal

4684 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Kort om eiendommen

Aktuell eiendom, lett adkomst og store asfalterte adkomstveier og parkeringsplasser, som gir muligheter for en rasjonell virksomhet. Bygningen er oppført i vedlikeholdsfrie materialer. Fleksibel og grei inndeling av lokalene, som gir flere muligheter til oppdeling for virksomheter av forskjellig størrelse og art.

Beliggenhet

Beliggende på Solgard skog Industriområde, ca. 90 m fra E6. Adkomst til omradet fra Vålerveien og Bjørnåsveien. Avstand til E6 v/Mosseporten ca. 1000 m. Til sentrum med jernbane - ferge osv. ca. 3 km.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Utskrift av grunnbok
Servitutter
Kommunal informasjon
Bygningstegninger
Reguleringsplan med vedtekter
Leieavtale

Innhold

Seksjon 1: Messearealer og showroom (504 + 72 kvm). Renovert og oppgradert for ca. 2 år siden, samt lager med takhøyde 5 m. 4 store kjøreporter b x h = 4,5 x 4,5 m. To av portene er motoriserte.
Seksjon 2: Kontorer og showroom (360 + 100 kvm) renovert for 4 år siden, samt lager med takhøyde 3,9 m. Lasteramper og overbygde lastesluser.

Beskrivelse av tomt

Tomten består av utsprengt og utfylt steingrunn som er bebygget, planert og asfaltert. Det er kjøreadkomst med lastebil rundt hele bygget.
Tomten eies med ideelle andeler av hver av seksjonseierne, men det det er opprettet en avtale om seksjonenes disposisjonsrett hvor eksklusive bruksarealer og fellesarealer er inntegnet.

Bebyggelse

Toetasjes logistikkbygg, med både lasteramper og innkjøring i plan. Bygget er oppført med isolert og armert betongplate på mark, bæresystem - søyler og bjelker i betong, etasjeskiller i spennarmerte hulldekkeelementer i betong, ytterveggelementer av betong sandwichkonstruksjon med innstøpt mineralullisolasjon og frilagt stein i overflaten. Tak bestående av spennarmerte DT-elementer i betong, som er utvendig isolert og tekket. Taksluk med varme innvendige nedløp for takvann. Dører, porter og vinduer i aluminium.

Standard

Bygget har en funksjonell, men enkel standard fra byggeåret.

Oppvarming

Kontorer oppvarmes med panelovner. Lageret oppvarmes med Dantherm-oljebrenner som blåser inn varmluft via kanaler.

Energimerking

Bygget har isolasjonsstandard fra byggeåret, og er dårlig isolert etter dagens krav. Dagens leietaker klager på at vinduer i kontordel er for dårlig isolert.

Adkomst

Avkjøring E6 Moss nord ved Mosseporten > rett gjennom rundkjøring > 250 m mot sørvest på Vålerveien > til venstre i første kryss inn på Solgaard Skog > følg veien 600 m > ta til venstre ved SEW Eurodrive > kjør 220 m > til venstre fortsatt på Solgaard Skog > følg veien 200 til enden > eiendommen på venstre side.

Parkering

Det er rikelig uteplass til både parkering, lasting og lossing.

Offentlig kommunikasjon

Det er god bussforbindelse i området ved Mosseporten senter, ca. 1000 m unna.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800