Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

992 m2

Bruttoareal

992 m2

Prisantydning

12 500 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom med lager- og kontorarealer over to plan.
Bygningen er oppført i 2004 og innehar gode tekniske løsninger som balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og vannbåren gulvvarme med gass som energikilde.

Bebyggelse

Moderne kontorbygg oppført i 2004.
Bygningen er oppført over to plan med en kombinasjon av tre- og betongkonstruksjoner. Bygningen ligger i skrånende terreng og har direkte adkomst fra bakkenivå i begge etasjer.

Beliggenhet

Eiendommen har sentral beliggenhet på Hafslund kun 3 km. utenfor Sarpsborg sentrum. Avstand til E6 er ca. 1,5 km.
Etablert næringsområde med kombinasjon av lager-/logistikkeiendommer, kontor og handelsvirksomheter.

Adkomst

Fra Oslo, ta av fra E6 ved 1. avkjøring etter Sandesundbrua. Ta deretter til venstre i første rundkjøring(mot Sarpsborg) og følg veien ca. 1,5 km. Etter passering av Gatedalen miljøanlegg, ta til venstre i første rundkjøring og inn på Torpebaugen. Eiendommen ligger på venstre side.

Innhold

Eiendommen er oppført i 2004 over to plan og inneholder:
U. etg.: Ca. 250 kvm. lagerareal med 2 kjøreporter fordelt over to utleiearealer.
1. etg.: Ca. 370 kvm. kontorarealer fordelt over to utleiearealer og tekniske rom.
2. etg.: Ca. 372 kvm. kontorarealer fordelt over to utleiearealer.

Ledige arealer:
1. etg.: Ca. 225 kvm. kontorarealer inndelt med: 4 stk. dbl. kontorer, møterom/stillerom og spiserom/møterom.
2. etg.: Ca. 297 kvm. kontorarealer inndelt med: Arbeidsplasser i åpne landskap, cellekontorer, møterom, lager og kjøkken med spiserom/sosial sone. Det er laget et mulighetsstudie for å dele dette arealet til to mindre brukere.

Parkering

Parkeringsarealet på eiendommen er fordelt mellom seksjonene, og den aktuelle seksjonen disponerer ca. 30 plasser.

Regulering

Reguleringsplan: Industriområde Hafslund (plan 28001)
Godkjent: 28.05.1973.
Formål: Byggeområder, Trafikkområder, Industriområde.

I tillegg omfattes eiendommen av "Kommuneplanens arealdel for Sarpsborg 2015-2026"
Vedtatt: 18.06.2015.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Diverse

Skattemessige saldoverdier:
Skattemessig saldoverdi bygning utgjør pr. 31.12.2020 NOK 3.186.949,-
Skattemessig saldoverdi tekniske anlegg utgjør pr. 31.12.2020 NOK 956.350

Standard

Bygningen er oppført i 2004 og fremstår som godt vedlikeholdt og i hovedsak med materialer fra byggetiden.

Beskrivelse av tomt

Festet tomt på ca. 3058 kvm.
Tomten er felles for sameiet og opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer. Antall plasser er fordelt mellom seksjonene.

Lovanvendelse

Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme med kombinasjon av gass og strøm som energikilde.

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Ferdigattest
Plantegning
Reguleringsopplysninger
Informasjon fra Sarpsborg kommune
Festekontrakt
Seksjoneringsbegjæring
Utkast til kjøpekontrakt for kjøp av aksjer
Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere informasjon.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453