Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

2111 m2

Bruttoareal

2111 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Heis

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Strategisk og god beliggenhet sentralt i Sarpsborg. Nærhet til E6 og store boligområder

| Bebyggelse

Næringsbygg over 2 etasjer med 2 parkerings plan i tillegg til parkeringsarealer i tilknytning til dagligvare lokalene.

| Innhold

1, etasje: Dagligvarebutikk i første etasje som kan bygges om, tilpasses og deles.
2. etasje: Kontorarealer som kan moderniseres , deles og tilpasses ny leietakers drift.

| Beliggenhet

På Tunejordet i Sarpsborg finner du flere butikker og handelssteder som dekker et bredt spekter av behov.
Butikker på Tunejordet er; Jula, Power, Coop Extra, Coop OBS Bygg, Xxl, Apotek 1, Dollar store, klesbutikker, Biltema, Bilextra Dahles Auto mv.

| Adkomst

Se kartskisse

| Standard

Eiendommen skal oppgraderes og moderniseres både utvendig og innvendig.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med parkering og varelevering.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130