Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

1180 m2

Bruttoareal

1180 m2

Prisantydning

13 250 000 kr

Kort om eiendommen

Storgata 22: 285 kvm BTA
Storgata 24A: 640 kvm BTA
Storgata 24B: 255 kvm BTA

Kombinasjonseiendom med bolig og serveringslokaler.
Ærverdig trehusbebyggelse fra 1800-tallet i Moss sentrum.

Eiendommens leieavtaler

Pt er Storgata 22 og 24 utleid for NOK 78.899,- pr mnd.
Det er ytterligere inntektpotsensiale i lokalet som er tiltenkt pub.

Bebyggelse

Eiendommen er fordelt over 3 bygningskropper:

Storgata 22 Konsul Petersons hus:
285 kvm BTA
519 kvm tomt
Portrom med innkjøring fra gate til gårdsplass.
2 leiligheter, begge over 2 plan med hhv. 2 og 4 rom. Øvrig areal består av kjølerom og kontorer til restaurant i 24 A. Som det fremgår av infoland opplysningene i vedlegget, er det registrert 3 leiligheter i gården, som betyr at lokalene restauranten leier opprinnelig er en leilighet. Råkjeller i tillegg, brukes som lager for restauranten.
Storgaten 22 er fredet i eksteriør og interiør med fast inventar.
Byggeår 1800, ikke nøyaktig stadfestet.

Storgata 24A Maxegården:
640 kvm BTA
Byggeår 1780, ikke nøyaktig stadfestet.
Restaurantlokale og selskapslokaler i 1. etasje, og 3 leiligheter og 2 hybler 2. etasje. I tillegg er deler av 2. etasje knyttet til påbegynt lokale(pub) i Storgata 24B. Uinnredet loft.
To-etasjes tømmerbygning opprinnelig i barokk stil.
Fredet i eksteriør og interiør med fast inventar.

Storgata 24B:
265 kvm BTA
Byggeår 1800, ikke nøyaktig stadfestet.
1. etasje er påbegynt bygget om til pub/serveringslokale.
2. etasje består stort sett av uinnredet loft og trapperom med inngang til Storgata 24A.
Eiendommen er ikke fredet.

Storgata 24A og B: 1.150 kvm tomt.

Litt historie:
Maxegården, Storgata 24, er en del av den bevaringsverdige husrekken på Storgatas vestside. Det er et trehus i to etasjer. Byggeåret er ukjent, men gamle kart tyder på at gården fantes før 1786. Det er oppført i Louise Seize - perioden, som i Norge varte fra 1780 til 1810.

Veggene i første etasje er tykkere enn i andre etasje, noe som tyder på at annen etasje opprinnelig hang et lite stykke utenfor første etasje. Ved senere paneling ble veggen gjort flat og fikk innsatt empirevinduer. I året 1800 eides gården av fru Frederikke Elisabeth Drechsel. Hun solgte til kjøpmann Lorenz C. Schnitler som hadde borgerskap i Moss fra 1814. Schnitler solgte til Kjøpmann Andreas Diesen som oppførte brenneri på tomta.

I 1820 ble gården overtatt av David Chrystie d.y. Han fortsatte brenneridriften i stor skala. Ytterdøren i rokokko er antagelig flyttet fra Torderød gård i hans tid. I 1871 hadde Gustav Maxe overtatt eiendommen. Han opprettet ysteri med iskjeller der brenneriet hadde stått. I 1877 innredet Maxe uthuset på nordre del av tomta til våningshus og bryggerhus.

Moss Totalavholdsselskap og Moss Frikirke hadde også tilholdssted her i noen år.

Mens Smaalensbanen ble bygd i 1870-årene, var det anleggskontor i Maxegården. Deler av gården har også vært arbeiderbolig for A/S Moss Glasværk (grunnlagt 1898). Fra 1906 til 1910 holdt kinoen Record til her. I 1920-årene var Østlandske Blikemballagefabrikk A/S eiere.

I nyere tid har bygningen vært bolig og restaurant.

Finn Albert Coates fikk byggeskikkprisen i 1991 for rehabilitering av denne husrekka.

Beliggenhet

Beliggende i Moss sentrum, med kort vei til byen hovedbuss-stasjon, togstasjon samt fergeforbindelsen Moss/Horten.
Kjøpesenter og sentrum i umiddelbar nærhet.
Kort vei til E6 og Jeløy.
Eksponering mot rundkjøringen i Storgata.
Ligger også rett utenfor området til Peterson som er under utvikling fra et industriområde til et funksjonsblandet område med god tilgang til sentrum.

Innhold

Eiendommen er fordelt over 3 bygningskropper:

Storgata 22:
285 kvm BTA
519 kvm tomt
Portrom med innkjøring fra gate til gårdsplass.
2 leiligheter, begge over 2 plan med hhv. 2 og 4 rom.Øvrig areal består av kjølerom og kontorer til restaurant i 24 A. Som det fremgår av infoland opplysningene i vedlegget, er det registrert 3 leiligheter i gården, som betyr at lokalene restauranten leier opprinnelig er en leilighet. Råkjeller i tillegg, brukes som lager for restauranten.
Storgaten 22 er fredet i eksteriør og interiør med fast inventar.
Byggeår 1800, ikke nøyaktig stadfestet.

Storgata 24A Maxegården:
640 kvm BTA
Byggeår 1780, ikke nøyaktig stadfestet.
Restaurantlokale og selskapslokaler i 1. etasje, og 3 leiligheter og 2 hybler 2. etasje. I tillegg er deler av 2. etasje knyttet til pub i Storgata 24B. Uinnredet loft.
To-etasjes tømmerbygning opprinnelig i barokk stil.
Fredet i eksteriør og interiør med fast inventar.

Storgata 24B:
265 kvm BTA
Byggeår 1800, ikke nøyaktig stadfestet. Hele 1. etasje er under ombygging til Pub som har planlagt åpning 1. februar 2018.

2. etasje består stort sett av uinnredet loft og trapperom med inngang til Storgata 24A.
Eiendommen er ikke fredet.

Storgata 24A og B: 1.150 kvm tomt.

Litt historie:
Maxegården, Storgata 24, er en del av den bevaringsverdige husrekken på Storgatas vestside. Det er et trehus i to etasjer. Byggeåret er ukjent, men gamle kart tyder på at gården fantes før 1786. Det er oppført i Louise Seize - perioden, som i Norge varte fra 1780 til 1810.

Veggene i første etasje er tykkere enn i andre etasje, noe som tyder på at annen etasje opprinnelig hang et lite stykke utenfor første etasje. Ved senere paneling ble veggen gjort flat og fikk innsatt empirevinduer. I året 1800 eides gården av fru Frederikke Elisabeth Drechsel. Hun solgte til kjøpmann Lorenz C. Schnitler som hadde borgerskap i Moss fra 1814. Schnitler solgte til Kjøpmann Andreas Diesen som oppførte brenneri på tomta.

I 1820 ble gården overtatt av David Chrystie d.y. Han fortsatte brenneridriften i stor skala. Ytterdøren i rokokko er antagelig flyttet fra Torderød gård i hans tid. I 1871 hadde Gustav Maxe overtatt eiendommen. Han opprettet ysteri med iskjeller der brenneriet hadde stått. I 1877 innredet Maxe uthuset på nordre del av tomta til våningshus og bryggerhus.

Moss Totalavholdsselskap og Moss Frikirke hadde også tilholdssted her i noen år.

Mens Smaalensbanen ble bygd i 1870-årene, var det anleggskontor i Maxegården. Deler av gården har også vært arbeiderbolig for A/S Moss Glasværk (grunnlagt 1898). Fra 1906 til 1910 holdt kinoen Record til her. I 1920-årene var Østlandske Blikemballagefabrikk A/S eiere.

I nyere tid har bygningen vært bolig og restaurant.

Finn Albert Coates fikk byggeskikkprisen i 1991 for rehabilitering av denne husrekka.

Tomt

Storgata 22: 519 kvm eiet tomt.
Storgata 24: 1.150 kvm eiet tomt.
Tomten er forholdsvis flat og består av et gårdsrom som dels kan benyttes til parkering.
Storgaten 24 benytter det meste av uterommet til uteservering.

Regulering

Coates kvartalet ble fredet i 1986 i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 § 15.
Målet var å bevare den eksisterende bygningsmassen intakt, samt å videreutvikle området uten å miste dets historiske røtter.
Nr. 22: Fredet i eksteriør og interiør med fast inventar
Nr. 24A: Fredet i eksteriør og interiør med fast inventar
Nr. 24B: Ikke fredet i det hele tatt.

Det presiseres at det er gjort innvendige endringer på eiendommene opp gjennom årene før de ble fredet, bortsett fra Selskapslokalet i Storgata 24B som er beholdt i gammel stil.

Reguleringsplan: Sundbryggene nr 261, godkjent 18.06.1998.
Formål: Boliger/forretning/kontor.
I Sentrumsplan 2015-26 ligger bygningen innenfor sentrumsformål S22, Bevaring kulturmiljø. Vedtatt 15.06.2015.

Ventilasjon

Storgata 22: ingen ventilasjon.
Storgata 24 A: mekanisk ventilasjon i restauranten, kjøkken.
Storgata 24 B: ingen ventilasjon.

Diverse

Moss har et mangfoldig industri- og handelsmiljø, kunstgallerier, variert fjord- og innlandsnatur med Jeløya, Mossemarka og Vannsjø. Moss ligger sentralt ved Oslofjordens østside midtvegs mellom Oslo og Sverige og har blant annet fergeforbindelse over Oslofjorden til Horten og Vestfold.
Moss ligger også Statens Hus med Fylkesmannen og de fleste av statens øvrige virksomheter for Østfold. Byen er et viktig handels- og servicesenter for et oppland. I de fleste sammenhenger innbefatter Mosseregionen kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Noen ganger regnes også Hobøl og Vestby til omlandet rundt Moss. Moss har to videregående skoler, Kirkparken vgs og Malakoff vgs som drives av Østfold fylkeskommune. Kirkeparken har nylig fått bygget nye lokaler for skolen.
Grunnlaget for byen Moss er å finne i en kombinasjonen av gode kommunikasjoner og vannkraft. Mossefossen, med et vannfall på ca. 25 meter, la grunnlaget for et mangesidig næringsliv med sager og møller. Mossesundet bod på en god havn, til tross for en lang adkomst nord om Jeløya. Et alternativt ankringssted var Værlebukta, som ligger utsatt til for sydlige og vestlige vinder.

Standard

Storgata 22
Grunnmur i naturstein, yttervegger i teglsten som er malt. Etasjeskiller i tre og takkonstrukssjon med takstoler i tre, tekket med teglsten.

Storgata 24A
Grunnmur i naturstein, yttervegger i reisverk med utvendig malt trekledning. Etasjeskiller i tre og takkonstrukssjon med takstoler i tre, tekket med teglsten.

Storgata 24B
Grunnmur i naturstein, yttervegger i reisverk med utvendig malt trekledning. Etasjeskiller i tre og takkonstrukssjon med takstoler i tre, tekket med teglsten.

For ytterligere byggteknisk beskrivelse se takst fra juli 2016.

Beskrivelse av tomt

Storgata 22: 519 kvm eiet tomt.
Storgata 24: 1.150 kvm eiet tomt.
Tomten er forholdsvis flat og består av et gårdsrom som dels kan benyttes til parkering.
Storgaten 24 benytter det meste av uterommet til uteservering.

Oppvarming

Storgata 22: Elektrisk.
Det er montert brannvarsling sentral, type Eltek.

Storgata 24 A: Elektrisk.

Storgata 24 B:

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453