Fakta om eiendommen

Type lokale


Verksted,

Areal

122 m2

Bruttoareal

1114 m2

Prisantydning

2 612 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kantine

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 122 kvm Butikk
1. etg: 811 kvm Restverksted
2. etg: 181 kvm Sosiale rom

Kort om eiendommen

Trafikknutepunkt E6 Råde. Trafikk til Saltnes, Fredrikstad, Kråkerøy og Hvaler.

E6 ÅDT 38 717 Fv110 ÅDT 11 815

Befolkning3 935
Befolkning menn2 080
Befolkning kvinner1 861
Snitt alder42,4

Kjøpekraft (lav)750
Kjøpekraft (medium) 1 735
Kjøpekraft (høy)3 194

Bebyggelse

Bygget ligger på moreneryggen som går gjennom det meste av Østfold. Fundamentert på såler av armert betong og isolert gulv på grunn. Yttervegger av bærende isolerte elementer i betong, og med korrigerte stålplater i taket. Lokalene har 20 store kjøreporter.

Beliggenhet

Lokalene ligger med fullt innsyn fra E6, beliggende mellom E6 og Rv 118, ved Adkomstsenteret og avkjøringen til Karlshus og Fredrikstad. Avstand til Moss 17 km, Fredrikstad 18 km og Sarpsborg 17 km. Avstanden til Karlshus som er kommunesentrum i Råde er 1 800 m.

Adkomst

E6 til Råde > exit 11 > kjør til rundkjøring etter 200 m > til høyre Rv 110 tilbake mot Rygge/Moss 350 m > til høyre inn til eiendommen > bygget er andre bygg på venstre hånd.

Innhold

Lager, verksted, forretning og kontor.

Parkering

Store utearealer til både utelagring, parkering, lasting og lossing.

Standard

Lokalene må tilpasses ny bruk og bygget og lokalene vil kunne fremstå som nye både utvendig og innvendig.

Beskrivelse av tomt

Byggenes uteareal er fint opparbeidet og satt i stand, med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer og med beplantning og grøntanlegg.

Overtakelse

Nåværende leietaker fraflytter i september 2021. Innflyttingsdato avhenger av ombyggingsbehov.

Lovanvendelse

Utleiebetingelser:
Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Bygget har nærvarmesentral med varmepumpe/gass og vannbåren oppvarming.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Bra offentlig kommunikasjon med ekspressbusser og lokalbusser til Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Bra togforbindelser til Råde Stasjon ca. 2 km unna eiendommen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800