Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

3453 m2

Bruttoareal

3453 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kantine

Kjøreport

Kort om eiendommen

Trafikknutepunkt E6 Råde. Trafikk til Saltnes, Fredrikstad, Kråkerøy og Hvaler.

E6 ÅDT 38 717 Fv110 ÅDT 11 815

Befolkning3 935
Befolkning menn2 080
Befolkning kvinner1 861
Snitt alder42,4

Kjøpekraft (lav)750
Kjøpekraft (medium) 1 735
Kjøpekraft (høy)3 194

Bebyggelse

Bygget ligger på moreneryggen som går gjennom det meste av Østfold. Fundamentert på såler av armert betong og isolert gulv på grunn. Yttervegger av bærende isolerte elementer i betong, og med korrigerte stålplater i taket. Lokalene har 20 store kjøreporter.

Beliggenhet

Lokalene ligger med fullt innsyn fra E6, beliggende mellom E6 og Rv 118, ved Adkomstsenteret og avkjøringen til Karlshus og Fredrikstad. Avstand til Moss 17 km, Fredrikstad 18 km og Sarpsborg 17 km. Avstanden til Karlshus som er kommunesentrum i Råde er 1 800 m.

Adkomst

E6 til Råde > exit 11 > kjør til rundkjøring etter 200 m > til høyre Rv 110 tilbake mot Rygge/Moss 350 m > til høyre inn til eiendommen > bygget er andre bygg på venstre hånd.

Parkering

Store utearealer til både utelagring, parkering, lasting og lossing.

Tomt

Byggenes uteareal er fint opparbeidet og satt i stand, med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer og med beplantning og grøntanlegg.

Inneholder

Lager, verksted, forretning og kontor.

Ventilasjon

Anlegget ble fornyet i 2012.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800

Telefon: +47 69 27 89 02