Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

820 m2

Bruttoareal

820 m2

Kort om eiendommen

Lokalene ligger i samme bygg som Fredrikstad Stadion
Det er ca 5.500 arbeids- og studieplasser på Værste

Eiendommens potensiale

Lokalene ligger på Fredrikstad Stadion, og har felles inngang med REMA 1000 og Europris.
Lokalene har gode eksponeringsmuligheter mot Fv 108 / Værstebrua.
I tillegg til Stadion, REMA 1000 og Europris er bl.a. følgende leietakere i bygget: Sparebank 1 Østfold og Akershus, Eiendomsmegler 1, Torshov Sport, SKY Fitness, Wang Toppidrett, fotballmuseum og Stadionklinikken.
Helsehuset ligger vis-a-vis.
Av andre virksomheter på området kan nevnes NAV, Fiskeridirektoratet, Cowi, Griff Arkitektur, Høgskolen i Østfold, Kulturskolen i Fredrikstad, Rambøll, Volvat Medisinske Senter AS, Bookkeeper, Norsus (tidligere Østfoldforskning) mf.

Adkomst

Følg Fv 108 over Værstebrua der du ser REMA 1000 på venstre side. Hold til venstre i rundkjøring, og deretter første vei til venstre igjen inn til Fredrikstad stadion.
Lokalene har samme inngang som REMA 1000 og Europris.
Bussforbindelse har stoppested i umiddelbar nærhet.
Gangavstand til sentrum.
I tillegg har byfergen anløp på Værste. Byfergen kjører halvtimes avganger mellom Gamlebyen, Smertu, Sentrum, Værste, Gressvik og Ålekilene.

Innhold

REMA 1000 ønsker å fremleie deler av sine lokaler for å gi plass til flere butikk-konsepter på Stadion.
REMA 1000 vil fortsatt drive full butikk på stedet.

Areal A: Ca 120 kvm BTA.
Areal B: Ca 700 kvm BTA.

Arealene ligger på gateplan og har felles inngang med REMA 1000 og Europris.
Inngang fra p-hus og utvendige p-plasser ved Værste-brua.

Lokalene har fliser på gulv.
Takhøyde 5,0m / 3,65m under lysskinner.

Butikkareal B har varemottak ved innkjøringen til parkeringshuset, ved siden av varemottaket til REMA 1000.

Varemottak ved innkjøringen til parkeringshuset, ved siden av varemottaket til REMA 1000.

Parkering

Det er gode offentlige parkeringsmuligheter både i parkeringshus og på bakkeplan utenfor lokalet.
Fredrikstad kommune har nå gratis parkering i p-hus på hverdager mellom kl 14:00 - 24:00 og lørdag mellom kl 09:00 - 24:00.
REMA 1000 har 1 times gratis parkering til kunder både på uteplasser og p-hus.

Regulering

Reguleringsplanens navn: Værste, område 6 (planid 0106468).
Formål: Blandet formål med forretning, kontor, allmennyttig formål, undervisning, bolig, parkeringsanlegg.
I tillegg omfattes eiendommen av Plan for byområde 2011-2023, der formålet er avsatt til framtidig sentrumsformål.

Brukstillatelse:
Leietaker er selv ansvarlig for at lokalene benyttes i h.t. gjeldende offentlige bestemmelser.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.
Felles anlegg med REMA 1000.

Diverse

Værste-området har ca 5.500 studenter og arbeidstakere i tillegg til de som bor på området.
Nærmeste nabo er Helsehuset hvor det er en rekke offentlige og private helseaktører; Fredrikstad kommune, Volvat, Capio Anoreksi, Apotek1, tannlege, Sykehuset Østfold med blodbank og Unilabs røntgen. Helsehuset Fredrikstad forventes å ha ca 400.000 årlige besøkende.
Høgskolen i Østfold har ca 2.000 studenter i Fredrikstad.
NAV flyttet inn i nye lokaler på området høsten 2018.

Fredrikstad Stadion ligger rett ved Værstebrua.

Det er gode parkeringsmuligheter både i parkeringshus og på bakkeplan.

Gangavstand til Fredrikstad sentrum (ca 300 meter til gangbrua).
Herfra når man alle viktige servicefunksjoner i Fredrikstad sentrum innen 10 minutters gange.

Fredrikstad kommune har etablert en populær kunstisbane på Værste, ved gangbrua. Dette har vært en suksess siden åpningen.

REMA 1000 har følgende åpningstider:
Mandag - Fredag: 07:00 - 23:00.
Lørdag: 08:00 - 22:00.
Søndag stengt.
Europris har følgende åpningstider:
Mandag - Fredrikstad: 09:00 - 20:00.
Lørdag: 09:00 - 18:00.
Søndag stengt.

REMA 1000 har en omsetning på over 100 millioner, hvilket innebærer stor kundetilstrømning forbi butikkarealene.
De ledige arealene ligger i direkte tilknytning til kassa-området for dagligvarebutikken.

Lovanvendelse

Ved utleie vil fremleieavtale bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Lokalene får tilført varme fra ventilasjonsanlegget til REMA 1000. Lokalene er ikke tilkoblet fjernvarmeanlegget da butikkens tekniske innretninger leverer nok returvarme, noe som innebærer lave oppvarmingskostnader for lokalet. Grunnvarmen vil holde samme temperatur som butikkarealene hos REMA 1000.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Telefon: (+47) 69301800