Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

280 m2

Bruttoareal

280 m2

Kort om eiendommen

Eiendommen har vært leid av Norgesgruppen hvor de hadde en Jokerbutikk. Mesteparten av butikkinnredningen med kjølerom og lagerfunksjon er intakt. I tillegg til butikk, passer lokalene som lokaler for "fastfood" restaurant mv.

Bebyggelse

Teglsteinsbygg over 2 etasjer hvor 2. etasje består av boliger og 1. etasje av forretningslokale, kontor og lagerlokaler.

Eiendommens potensiale

Butikken kan utvides med 280 kvm. dersom leietaker har behov for større areal.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Glemmen, i umiddelbar nærhet til Glemmen videregående skole og Fv 109. Kun ca 1 km til byens gågate. Området består av både boligbebyggelse og næringsvirksomhet.

Adkomst

Fv 109 til Hassingsenteret, avkjøring mot Glemmen videregående skole. Eiendommen ligger på høyre side, vis à vis Glemmen videregående skole.

Innhold

280 kvm forretningslokale i 1. etasje, kan utvides med ca 280 kvm i nabolokalet.

Parkering

God parkering på asfalterte plasser utenfor butikken.

Standard

Lokalene har en normal dagligvarebutikk standar med kjøleskap, kjølerom, kasse område og sosiale soner.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet og asfaltert. Parkeringsplassene er fordelt på de forskjellige leietakerne i bygget.

Oppvarming

Elektrisk.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med kjøling.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Offentlig kommunikasjon

God offentlig kommunikasjon med buss stopp rett ved eiendommen.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130