Fakta om eiendommen

Type lokale


Kjøpesenter

Areal

200 m2

Bruttoareal

3329 m2

 

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 200 kvm Areal A:
1. etg: 629 kvm Areal B
2. etg: 2500 kvm Areal C:

Lovanvendelse

Utleie betingelser: Ved utleie vil utleiers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Kort om eiendommen

Eiendommen ligger ut mot E-6 og innfartsåren til Halden. God synlighet mot besøkende og kunder på området. På området ellers finner vi kjente butikker som; Plantasjen, Europris, Sparkjøp, Jysk, Shell, Esso og Mc Donalds. Leietakere i eiendommen er Rema 1000, Ditt Apotek og Halden Turist. Rema 100 og Ditt Apotek hadde en omsetning på tilsammen NOK 100 millioner i 2019, med sterk vekst i 2020.
Butikk/forretning:
Fra BTA. 200 kvm. Til BTA. 2 500 kvm.
Lager: BTA. 629 kvm.
(BTA 210 kvm. og BTA. 419 kvm.).

Beliggenhet

Eiendommen ligger ut mot E-6 og innfartsåren til Halden. God synlighet mot besøkende og kunder på området. På området ellers finner vi kjente butikker som; Plantasjen, Europris, Sparkjøp, Jysk, Shell, Esso og Mc Donalds. Leietakere i eiendommen er Rema 1000, Ditt Apotek og Halden Turist. Rema 100 og Ditt Apotek hadde en omsetning på til sammen NOK 100 millioner i 2019, med sterk vekst i 2020.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Innhold

1. etasje: Salgsareal BTA. 200 kvm.
1. etasje: Lagerareal BTA. 629 kvm. (2. Lasteramper).
2. etasje: Salgsareal BTA. 2 500 kvm. (Vareheis).
Ledige arealer kan deles og tilpasses for leietakere.
Leietakere kan ha felles inngang med Ditt Apotek og Møblia, ellers egen inngang direkte i lokalet.

Beskrivelse av tomt

Opparbeidet tomt med hovedsaklig parkering, lasteramper og internveier for varelevering.

Bebyggelse

Typisk handelsbygg med fleksible arealer som kan deles og tilpasses leietaker.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.

Adkomst

Avkjøring 2 fra E6 > rett inn på området.

Parkering

Store asfalterte utearealer med parkering for kunder og ansatte.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Mobil: +47 952 56 130

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453