Fakta om eiendommen

Type lokale


Kjøpesenter,

Areal

200 m2

Bruttoareal

2929 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Heis

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 200 kvm Areal A:
1. etg: 629 kvm Areal B
2. etg: 2100 kvm Areal C:

Adkomst

Avkjøring 2 fra E6 > rett inn på området.

Innhold

1. etasje: Salgsareal BTA. 200 kvm.
1. etasje: Lagerareal BTA. 629 kvm. (2. Lasteramper).
2. etasje: Salgsareal BTA. 2 100 kvm. (Vareheis).
Ledige arealer kan deles og tilpasses for leietakere.
Leietakere kan ha felles inngang med Ditt Apotek og Møblia, ellers egen inngang direkte i lokalet.

Parkering

Store asfalterte utearealer med parkering for kunder og ansatte.

Ventilasjon

Lokalet har moderne ventilasjon.

Beskrivelse av tomt

Opparbeidet tomt med hovedsaklig parkering, lasteramper og internveier for varelevering.

Lovanvendelse

Utleie betingelser: Ved utleie vil utleiers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Mobil: +47 952 56 130

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453