Fakta om eiendommen

Type lokale


Kjøpesenter,

Areal

200 m2

Bruttoareal

492 m2

Arealspesifikasjon

1. etg: 200 kvm Areal A:
1. etg: 292 kvm Areal B:

Adkomst

Avkjøring 2 fra E6 > rett inn på området.

Innhold

1. etasje: Salgsareal BTA. 200 kvm.
1. etasje: Servering/salgsareal 292 kvm.
Leietakere kan ha felles inngang med Ditt Apotek og Eureka Møbler, ellers egen inngang direkte i lokalet.

Parkering

Store asfalterte utearealer med parkering for kunder og ansatte.

Ventilasjon

Lokalet har moderne ventilasjon.

Standard

Salgsarealet er svært attraktivt og passer de fleste små forretninger.
Serveringsarealet må tilpasses for leietaker.

Beskrivelse av tomt

Opparbeidet tomt med hovedsaklig parkering, lasteramper og internveier for varelevering.

Lovanvendelse

Utleie betingelser: Ved utleie vil utleiers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Telefon: (+47) 95256130