Fakta om eiendommen

Type lokale


Serveringslokale/Kantine,

Areal

171 m2

Bruttoareal

171 m2

Fasiliteter


Aircondition

Bredbåndstilknytning

Eksponering

Bebyggelse

Hyggelig butikklokale med store vindusflater som gir god eksponering og godt med naturlig lysinnslipp.

Innhold

Butikklokale på ca 171 kvm.
Lokalet er senest vært brukt til kafè med bakeriutsalg.
Tidligere har det bl.a. vært butikklokale for Nille.

Se tegning for dagens inndeling av lokalet.

Som utgangspunkt fjernes alt av inventar (også fastmontert inventar).
Ettermontert air-condition anlegg kan overdras etter nærmere avtale (se nærmere beskrivelse under "Ventilasjon").

Beliggenhet

Butikklokalene ligger med fasade mot gågata og Hans Nielsen Hauges plass - tidligere Flesketorvet.

Parkering

Ingen parkering inkludert. Offentlig gateparkering i nabokvartalet. Gangavstand til p-hus.

Regulering

Eiendommen omfattes av "Kommunedelplan Fredrikstad 2020-2032". Ikrafttredelsesdato 18.06.2020.
Formål: Sentrumsformål / Hensynssone 570 kulturmiljø.
Bygningen er avmerket rødlistet verneverdig bygning.

Leietaker er selv ansvarlig for av lokalene benyttes i h.t. gjeldende offentlige bestemmelser.

Diverse

Leieforholdet vil være et fremleieforhold.
Gårdeier er Jensen Eiendom AS.
Christensens AS Bakeri og Konditori har leieavtale frem til 31. januar 2025,
med rett til fornyelse på 5 år.
Gårdeier kan være interessert å inngå lengre leieavtale.

Standard

Klikk-vinyl på gulv. Preget tre-imitasjon. Slitesterkt, vedlikeholdsfritt og bra mht. akustikk.
Linoleum banebelegg i vaskesonen.
Malte vegger med noe panel.
Akustiske takplater med noen innebygde spoter.

Oppvarming

Luft-til-luft varmepumpe. Se under "Ventilasjon".

Ventilasjon

Ventilasjonsanlegget i lokalet er tilpasset for ren butikkvirksomhet (8 personer). Dette anlegget følger lokalet.
Nåværende leietaker har installert tilleggsenhet til dette anlegget - CASA Smart (fra 2021), som er tilpasset for ytterligere 25 personer i lokalet. Anlegget kan overdras til ny leietaker etter nærmere avtale. Ønsket ikke ny leietaker å kjøpe anlegget blir også dette fjernet før overtagelse.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Lov om hvitvasking:
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Telefon: (+47) 69301800