Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

275 m2

Bruttoareal

275 m2

| Kort om eiendommen

Lokalene ligger i et meget veletablert handels- og næringsområde ved Østfoldhallene, midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

| Innhold

Åpnet butikk lokale som kan innredes til de fleste formål. Sosiale sonere. Lokalet har lager/port til varelevering fra baksiden av bygget.

| Beliggenhet

Beliggende i Fredrikstads største handelsområde.
Gangavstand til Østfoldhallene og Fv 109.
"Midt mellom" Fredrikstad og Sarpsborg.
I nabolokalene ligger Norfloor som er totalleverandør av fliser, baderomsmøbler og kjemiske produkter til det private markedet og byggebransjen.

| Adkomst

Fra Fredrikstad: følg Fv 109 / Rolvsøyveien nordover, retning mot Sarpsborg ta av til høyre i rundkjøring og inn i Evjebekkveien. Ta første til venstre inn i Dikeveien.

| Parkering

Parkering på asfaltert område rundt bygget.

| Regulering

Reguleringsplan: Hauge Rå fra 19.02.1987.
Formål: Kontor-, service- og forretningsvirksomhet samt lettere industrivirksomhet.

| Standard

Lokalet holder en gjengs standard. Lokalet kan tilpasses mot tillegg i leien.

| Oppvarming

Elektrisk, varmepumper i forretningslokaler.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Offentlig kommunikasjon

Meget gode bussforbindelser mellom Fredrikstad og Sarpsborg langs Fv 109.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130