Eiendom til salgs:

Boligprosjekt med god cashflow – Bydel i rivende utvikling på Høyda

Ryggeveien 42
1523 Moss

Fakta om eiendommen

Type lokale


Andre

Areal

5813 m2

Bruttoareal

5813 m2

Prisantydning

35 000 000 kr

Kort om eiendommen

3 attraktive regulerte eiendommer med utviklingsmuligheter

- Topp plassering med etablert adkomst rett fra Ryggeveien
- Spennendne område i vekst
- Regulert til bolig/forretning

Prisantydning NOK 35 000 000,- (Eiendomsverdi)

Bebyggelse

Angitte arealer for boligen er oppgitt av selger, samt at arealer for Øre Villa kro er hentet fra gammel takst fra 2012.
Gnr.2, bnr.1734 - Bolig: BRA sokkeletasje: 85 kvm. BRA 1. etasje: 150 kvm. BRA loft: 56 kvm.
Gnr.2, bnr.1739 - Øre Villa kro: BRA kjeller: 188 kvm. BRA 1. etasje: 202 kvm. BRA 2. etasje: 138 kvm.

BebyggelseI henhold til gammel takst fra 2012 fremkommer følgende om Øre Villa kro (gnr.2, bnr.1739):
Bygningen består av 2 etasjer og kjeller. Oppført med grunnmur av naturstein, brekonstruksjoner består av reisverk med utvendig liggende kledning. Tak med glassert takstein.
Dokumentasjon vedrørende byggemåte for bolig (gnr.2, bnr.1734) foreligger ikke.

Beliggenhet

Nærområdet omkring Ryggeveien 42,46 er ett av de største satsningsområdene i Moss og i rivende utvikling. Her foreligger en rekke og til dels store planer som vil gjøre hele området til et nytt regionalt tyngdepunkt. Det er blant annet forventet et betydelig antall nye boliger, hvorav det nærmeste er under bygging og snart ferdigstilt rett på andre siden av Ryggeveien .
Området er i dag lett tilgjengelig gjennom et velutviklet kollektivtilbud og holdeplasser i nærheten av eiendommene.

Tomt

Eiet tomt med samlet areal på 5 813,4 kvm Gnr.2, bnr. 1734: 1785,1 kvm - tomten er bebygget med tomannsbolig fra 1986 og opparbeidet med hage samt asfaltert gårdsplass.
Gnr. 2, bnr.1739: 1379, 5 kvm - Tomten er bebygget med et næringsbygg utleid til restaurant- og serveringsformål, (Øre Villa Kro) Terrenget er enkelt opparbeidet med parkmessig hage tilknyttet næringsdelen, samt asfalt på nordre del som gir adkomst til bnr. 1734.
Gnr. 2, bnr 1741: 2 648, 8 kvm - Tomten er ubebygget og hovedsakelig opparbeidet med planert grusfylling samt jordvolll mot nord. Denne tomten har adkomst direkte fra rundkjøringen i Ryggeveien.
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Selger har ikke kjennskap til forurensning i grunnen, og frasier seg ethvert ansvar dersom dette skulle bli avdekket.

Regulering

I henhold til informasjon fra Moss kommune omfattes eiendommen av følgende reguleringsplaner:
Gnr.2, bnr.1739 - Øre Villa kro:
Reguleringsplan Rabekkgata med formål annen veigrunn, bolig/forretning og gang-/sykkelvei, vedtatt 01.12.2008 med plannr.321. Kommuneplan KP0104 med formål bebyggelse og anlegg nåværende, vedtatt 20.06.2011. Eiendommen ligger i gul og rød støysone iht. T-1442.
Gnr.2, bnr.1734 - Boligen:
Reguleringsplan Rabekkgata med formål bolig/ forretning, vedtatt 01.12.2008 med plannr.321. Kommuneplan KP0104 med formål bebyggelse og anlegg rivrende, vedtatt 20.06.2011. Eiendommen ligger i gul støysone iht. T-1442.
Gnr.2, bnr.1741 - Ubebygd tomt: Reguleringsplan Rabekkgata med formål annen veigrunn, bolig/forretning, kjørevei og gang-/ sykkelvei, vedtatt 01.12.2008 med plannr.321.
Reguleringsplan Klommesten - Vestre Øre - Østre Øre med formål boliger, vedtatt 13.04.1957 med plannr.20. Kommuneplan KP0104 med formal bebyggelse og anlegg nåværende.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt med samlet areal på 5 813,4 kvm Gnr.2, bnr. 1734: 1785,1 kvm - tomten er bebygget med tomannsbolig fra 1986 og opparbeidet med hage samt asfaltert gårdsplass.
Gnr. 2, bnr.1739: 1379, 5 kvm - Tomten er bebygget med et næringsbygg utleid til restaurant- og serveringsformål, (Øre Villa Kro) Terrenget er enkelt opparbeidet med parkmessig hage tilknyttet næringsdelen, samt asfalt på nordre del som gir adkomst til bnr. 1734.
Gnr. 2, bnr 1741: 2 648, 8 kvm - Tomten er ubebygget og hovedsakelig opparbeidet med planert grusfylling samt jordvolll mot nord. Denne tomten har adkomst direkte fra rundkjøringen i Ryggeveien.
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Selger har ikke kjennskap til forurensning i grunnen, og frasier seg ethvert ansvar dersom dette skulle bli avdekket.

Lovanvendelse

Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras således slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434