Fakta om eiendommen

Type lokale


Bygård/Flermannsbolig,

Areal

0 m2

Bruttoareal

0 m2

 

Kort om eiendommen

3 attraktive regulerte eiendommer med utviklingsmuligheter

Spennendne område i vekst

Prisantydning NOK 35 000 000 (Eiendomsverdi)

Bebyggelse

Angitte arealer for boligen er oppgitt av selger, samt at arealer for Øre Villa kro er hentet fra gammel takst fra 2012.
Gnr.2, bnr.1734 - Bolig:
BRA sokkeletasje: 85 kvm.
BRA 1. etasje: 150 kvm.
BRA loft: 56 kvm.

Gnr.2, bnr.1739 - Øre Villa kro:
BRA kjeller: 188 kvm.
BRA 1. etasje: 202 kvm.
BRA 2. etasje: 138 kvm.

Bebyggelse
I henhold til gammel takst fra 2012 fremkommer følgende om Øre Villa kro (gnr.2, bnr.1739):
Bygningen består av 2 etasjer og kjeller. Oppført med grunnmur av naturstein, brekonstruksjoner består av reisverk med utvendig liggende kledning. Tak med glassert takstein.
Dokumentasjon vedrørende byggemåte for bolig (gnr.2, bnr.1734) foreligger ikke.

Beliggenhet

Nærområdet omrkring Ryggeveien 46 er ett av de største satsningsområdene i Moss og i rivende utvikling. Her foreligger en rekke og til dels store planer som vil gjøre hele området til et nytt regionalt tyngdepunkt. Det er blant annet forventet et betydelig antall nye boliger, hvorav det nærmeste er under planlegging rett på andre siden av Ryggeveien .

Området er i dag lett tilgjengelig gjennom et velutvilet kollektivtilbud og holdeplasser i nærheten av eiendommene.

Tomt

Eiet tomt med samlet areal på 5 813,4 kvm

Gnr.2, bnr. 1734: 1785,1 kvm - tomten er bebygget med tomannsbolig fra 1986 og opparbeidet med hage samt asfaltert gårdsplass.

Gnr. 2, bnr.1739: 1379, 5 kvm - Tomten er bebygget med et næringsbygg utleid til restaurant- og serveringsformål, (Øre Villa Kro) Terrenget er enkelt opparbeidt med parkmessig hage tilknyttet næringsdelen, samt asfalt på nordre del som gir adkomst til bnr. 1734.

Gnr. 2, bnr 1741: 2 648, 8 kvm - Tomten er ubebygget og hovedsakelig opparbveidet med planert grusfyloling samt jordvolll mot nord. Denne tomten har adkomst direkte fra rundkjøringen i Ryggeveien.

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Selger har
ikke kjennskap til forurensning i grunnen, og frasier
seg ethvert ansvar dersom dette skulle bli avdekket.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434

Telefon: +47 69 27 89 14