Lokale til Leie:

Attraktivt næringsbygg med kontorer og lager – God eksponering og kun 500 meter til handelsområde ved Drøbak amfi

Hestehagen 1
1448 Drøbak

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

198 m2

Bruttoareal

998 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 198 kvm Bygg 2:
1. etg: 800 kvm Bygg 1:

Beliggenhet

Eiendommen ligger i etablert industriområde på Holterkollen i Frogn kommune med større aktørersom Fonc AS, Busch Vakuumteknikk AS m. fl. God eksponering, enkel adkomst og gode solforhold.
Sentralt beliggende med kun 500 meter til handelsområde ved Drøbak Amfi med et rikt utvalg av butikker og servicetilbud. Få minutters kjøring til E6 og kort vei til bussholdeplass med korrespondanse til Drøbak Sentrum, Oslo, Ski og Ås. Kun 2,5 km til Drøbak sentrum.

Adkomst

Gode adkomstforhold til veletablert industriområde på Holterkollen i Drøbak. Avkjøring fra E6 mot Drøbak ved Korsegården. Følg R152 via Åsveien i 6 km til Holterkollen industriområde. Kun 2 km til Drøbak sentrum og få minutters kjøring til Oslofjordtunnellen ved Måna.

Innhold

BYGG 1 (Hovedbygg) inneholder og er satt opp følgende:
Denne delen er totalt på ca. 800 m2 BTA. 1. og 2. etg. på ca. 183 m2 BTA er bestående av kontor, kjøkken, møterom, toaletter og garderober. Lagerdelen er på ca. 617 m2 BTA.
Lokalene pusses opp innvendig (både kontordel og lager) i samråd med ny leietaker. Om ønskelig kan standard lagerreoler for lager (bærejern som tåler 1000kg. pr. pall) leveres etter leietakers ønsker og behov.
Det er totalt tre kjøreporter hvorav to stykker er på bakkeplan med mål: B = 3 m H = 3,5 m og en kjøreport fra rampe.

Det er montert LED belysning i hele bygget både innvendig og utvendig. Bygget har helrenovert elektrisk anlegg i 2019/ 2020. Trykkluftkompressor med tank følger med i leien.
Det er ventilasjonssystem med kjøling for kontordelen. Dette er nytt fra 2017-2021 Det er også montert utvendig solskjerming på bygget for kontorer mot syd som styres av sol og vindmåler. Ny kjøkkeninnredning 2021 med både kjøl, frys og oppvaskmaskin samt micro.
Oppdatert datatilknytning i alle kontorer og møterom. Brannvarslingssystem med direkte tilknytning til brannvesenet er oppdatert i 2021.
Det er montert to stk. ladere for el.bil utvendig i 2017.

Bygg: B2 (Tilbygg) inneholder og er satt opp følgende:
Bygget er totalt på ca. 198 m2 BTA. 1.etg. inneholder toalett og vaskerom på ca. 14 m2 BTA og med lagerdel på ca. 170 m2 BTA. Kontor og spiserom på ca. 14 m2. BTA. Bygget har datatilknyttning.
En kjøreport inn til lager. Mål på kjøreport B = 3m H = 3,5 m

I leieprisen er det inkludert at Utleier står for vaktmestertjenester for utvendig vedlikehold og plenklipp.
EL. hoved inntaket til bygget er nytt i 2020 og har hovedbryter på 400A. 3 fas. 230 V. Aktuelt Bygg 1 har da 350A og 63A som går på egen måler for Bygg 2.

Parkering

Rikelig med asfalterte oppstillingsplasser for ansatte og besøkende på eiendommen.

Ventilasjon

Ventilasjonssystem med kjøling for kontordelen. Nytt 2017-2021

Standard

Generelt meget godt standard.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med asfalterte adkomstveier/ parkeringsområde.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens bestemmelser vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: +47 979 85 060