Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

1100 m2

Bruttoareal

1100 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1100 kvm Ledig areal

Kort om eiendommen

Attraktivt beliggende næringsbygg.
Eiendommen inneholder lager, salgslokaler, kontorer og sosiale soner.

Innhold

500 kvm lager/logistikkareal med kjøreport.
600 kvm salgsareal og kontorer.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ut mot Dikeveien i et av Østfolds største handelsområder; Østfoldhallene midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Variert butikkvirksomhet med hovedvekt innen bygg, møbler og interiør men også kjøpesenter (Østfoldhallene).

Adkomst

Fv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ta av i rundkjøring ved Østfoldhallene.

Parkering

Parkering på asfaltert areal.

Regulering

Reguleringsplan: Hauge Rå (nr 244), vedtatt 19.02.1987.
Formål: Kontor-, service- og forretningsvirksomhet med tilhørende anlegg samt lettere industrivirksomhet.

I h.t. kommuneplanens arealdel er eiendommen avmerket som bebyggelse og anlegg.
Se egne avsnitt om båndlegging - jernbane.

Diverse

Dikeveien har daglig gjennomsnittstall på 8.000 biler (ÅDT fra 2016).
Fv 109 Rolvsøyveien har daglig gjennomsnittstall på 25.241 biler (ÅDT fra 2019).

Standard

Eiendommen har vært påbygget og ombygd ved flere anledninger. Opprinnelig byggeår 1968.

Beskrivelse av tomt

Tomten er flat og opparbeidet med asfaltert parkering.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Telefon: (+47) 90182425