Lokale til Leie:

Attraktive næringslokaler – kan tilpasses deres behov i nybygg

Nygårdsveien 49
1423 Ski

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

110 m2

Bruttoareal

1530 m2

Arealspesifikasjon

110 kvm A - Lager/ Industri Plan 2
110 kvm B - Lager/Industri Plan 2
110 kvm C - Lager/ Industri Plan 2
110 kvm D - Lager/ Industri Plan 2
110 kvm E - Lager/ Industri Plan 2
110 kvm F - Lager/ Industri Plan 2
110 kvm G - Lager/ Industri Plan 2
760 kvm Kontor/showrom Plan 1

| Kort om eiendommen

Nybygg som kan tilpasses leietakers behov. Bli med å tilpass deres behov til kontor-/showrom og lagerlokaler i godt etablert næringsområde.
Arealene i plan 2 kan slåes sammen og tilpasses deres behov.

| Eiendommens potensiale

Gode grunner til å etablere seg ved Nygårdskrysset, nær Ski sentrum

- Strategisk god beliggenhet med nærhet til Ski sentrum og både E18 og E6
- Ski er en by i sterk utvikling med god kollektivdekning
- Nærhet til E18 og E6
- Unngå køkjøring for kunder og ansatte
- Nærhet til områdene Ski, Vinterbro, Ås, Vestby, Drøbak, Kolbotn og Langhus

| Innhold

Nye leietakere kan tilbys:
- 1. etg: Kontor og lagerlokaler på ca 760 kvm
- 2. etg: Lagerseksjoner/kontor/showrom fra ca 100-760 kvm
- Stor grad av fleksibilitet under tilpasning av lokaler
- God parkeringsdekning på eiendommen
- Sentral plassering med nærhet til mange etablerte bedrifter i et område

| Beliggenhet

Eiendommen har meget god beliggenhet med kort avstand mot Nygårdskrysset/E18 som er innfartsåren til Ski sentrum. Sentralt plassert i et område med veletablerte handelsbedrifter innenfor bl.a. proffhandel, bilbutikker og verksted/småindustri. Det er stor aktivitet i området rundt Nygårdskrysset.

| Parkering

God parkeringsdekning.

| Regulering

Regulering område N2

- Reguleringsformål Industri
- Kontor, industri/verksted, lager

Innenfor planområdet tillates ikke etablering av dagligvareforretninger.

Nybygg
Vi har rammetillatelse for nybygg på ca 1550 kvm fordelt
over to plan med kontorstandard/showrom/proffutsalg i 1.
etasje og lager/produksjon/industri i 2. etasje.

| Offentlig kommunikasjon

Nytt kollektivknutepunkt i Ski med ny bussterminal/nye Ski stasjon og Follobanen som har god kollektivforbindelse til Nygårdsveien 49.
Ski Stasjon/Vinterbro Nygårdsveien buss 520 (ca 10 min).
Follobanen og ekspresslinje mellom Oslo og Ski.
Kun 11 minutter i reisetid

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125