Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

600 m2

Bruttoareal

600 m2

Arealspesifikasjon

600 kvm Lager

| Kort om eiendommen

Berghagan næringspark med en rekke anerkjente aktører. Eiendommen ligger kun 3 minutter fra E6 og 12-15 minutter fra Oslo. Søylefritt og arealeffektivt lager med nyere kontordel.

| Innhold

Lager: 540 kvm.
Kontorer kan tilpasses i størrelse fra ca 60 kvm til 140 kvm.

Søylefritt og arealeffektivt lager med tilgang via kjøreport beregnet for store kjøretøy. Lageret har 300 kvm. grunnflate og en mesanin på 150 kvm. Fri takhøyde er ca 5,5 meter og takhøyde under messanin er 3 meter. Tilgang til mesanin via trapp, samt tilpasset høyde for løfting via truck/snipe. Kontordel i 2. etasje bestående av åpent kontorlandskap. Kjøkken med spiseplass og toaletter i sambruk med andre aktører i bygget. Mulighet for leie av møterom. Bygget er fra 2017 med gjennomgående god standard og liten bruksslitasje. Eiendommen er tilkoblet alarm med soner for hver aktør og har rikelig med linjekapasitet.

Eiendommen leies ut samlet med mulighet for langtidsleie. Leienivå er avhengig av overtagelse, varighet og eventuelle tilpasninger. Det vil bli beregnet fellesareal til leieforholdet for sambruk med kjøkken/spiserom, gang og toaletter. I tillegg til leien beregnes felleskostnader á konto (serviceavtaler, snørydding, alarm, elektrisitet o.l.) beregnet ut i fra areal - Stipulert til kr. 130,-/kvm/år. Strøm kommer i tillegg etter avregning forholdsmessig.

| Beliggenhet

Berghagan/Regnbuen Næringspark er ett av de mest attraktive næringsområdene i Stor-Oslo med en rekke anerkjente aktører innenfor håndverk, produksjon, lager og logistikk. Det er kort avstand til E6 med kun 5 minutters effektiv kjøretid til Oslo-grensen og 12-15 minutter til Ryen. Eiendommen ligger med god profilering og har nærhet til tog/buss.
Avstander:
- Oslo 15 km
- Vinterbro 10 km
- Moss 46 km
- Drammen 60 km
- Fredrikstad 75 km

| Adkomst

Avkjøring fra E6 ved Assurtjernkrysset nord for Nøstvettunnellen. Følg Assurdiagonalen via Vevelstadveien til rundkjøring ved Haugjordet ungdomsskole. Ta til høyre i rundkjøringen til Håndverksveien - eiendommen ligger på høyre hånd.

| Parkering

Prioriterte p-plasser for kunder/ansatte - god parkeringsdekning.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til kontor/industri.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 5.105 kvm. Eiendommen er inngjerdet og har port med adgangskontroll. Flat tomt opparbeidet med asfaterte adkomstveier/parkeringsplasser. Gode adkomstforhold for store kjøretøyer.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125