Eiendom til salgs:

Attraktiv næringseiendom med 18 næringsseksjoner med utviklingspotensial til bolig!

Sætreskogveien 4A
1415 Oppegård

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

2101 m2

Bruttoareal

2101 m2

Prisantydning

59 500 000 kr

Kort om eiendommen

Eiendomsselskapet Mokollen S4 AS eier næringsseksjoner i 2. og 3. etasje og 4 leiligheter i 5 etasje. Det er aksjene i Mokollen S4 AS som selges.

Bebyggelse

Kombinert forretning/boligeiendom hvor bygningen består av 4 etasjer + loftsetasje. Bygningen er seksjonert og hvor det er 10 seksjoner i bygningen 1. u. etg. som består av 9 forretningslokaler, i bygningens 1. etg er det 7 seksjoner som består av 5 forretningslokaler. Bygningens loftsetasje består av 1 seksjon (nr. 11) som forutsettes seksjonert til 4 separate boligseksjoner. Det er mindre gjenstående arbeider på boligseksjonene som vil bli ferdigstilt og seksjonert til 4 nye seksjoner slik at leilighetene kan selges som egne separate boenheter på det åpne markedet. Det kreves også reseksjonering av arealer i seksjon 12 og 13 dersom lokalene slik de fremstår i dag skal kunne omsettes fritt på det åpne markedet. Det medfølger totalt 39 biloppstillingsplasser til seksjonene som inngår i salget. Det inngår også biloppstillingsplasser til leilighetene som er etablert i bygningens loftsetasje. Næringsseksjonene er på eiet tomt, mens biloppstillingsplassene er på festetomt.

Seksjonene i bygningens 1. u. etg. disponere felles arealer som trappeganger, bakganger og 4 felles toaletter.
Bygningens 2. u. etg. Kiwi butikken og boligseksjoner i bygningens 2. etg. er separate seksjoner som ikke inngår i salget.

Eiendommens potensiale

Eiendommen har et større utbyggingspotensiale iht. områdereguleringsplanen. Nordre Follo kommune vil da kreve en detaljregulering av eiendommen. Ved endring av bruken av forretningslokalene til boligformål samt rivning av leiligheter i loftsetasje samt påbygg av leiligheter ca. 1 200m² BRAS vil dette kunne medføre til et betydelig utviklingspotensialet. Utviklingspotensialet er hensyntatt i vurderingen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert bo-næringsområde på Oppegård i Nordre Follo kommune. Togstasjonen er beliggende mot vest Oppegård (og Greverud) stasjon med togforbindelse mot syd og nord, samt gangavstand til bussholdeplasser med forbindelse mot Oslo. Dagligvarebutikk Kiwi i bygningens 2. u. etg. Gang- og sykkelvei fra Oppegård til Gjersjøen og Tusenfryd. Kort biltur til Ingierkollen slalåmbakke på Kolbotn, samt kort vei til div. treningssentre. Bademuligheter blant annet på Tussetjern, Hvervenbukta, Ingierstrand og Svartskog. Greverudsenter med matbutikk, apotek, frisør og restaurant. Treningsmuligheter for tennis, sandvolleyball, spinning osv. i fjellhallen bak Greverud senter. På Kolbotn finner man alt av servicetilbud, butikker og Kolbotn Torg med ca. 70 forretninger, kafeer og restauranter og Kolben kulturhus med kino, bibliotek, kulturskole for barn og
konserthus. Enkel adkomst til E6 Europaveien og E18 Mosseveien. Storsenter på Ski og Vinterbro.

Adkomst

Med bil kan man kjøre Sætreskogveien fra Skiveien vis a vis Oppegård Sushi & Wok.

Regulering

Eiendommen er beliggende i et regulert område for kombinert bebyggelse og anleggsformål. Plannavn: Oppegård lokalsenter. Plan ID: 2019003. Feltbetegnelse: BKB1- Kombinert formålbolig/forretning/kontor/tjenesteyting. Det anbefales å sette seg inn i gjeldende reguleringsbestemmelser og plan for nærmere opplysninger om reguleringsbegrensningene m.v.

Standard

De siste årene har sameiet vært gjennom oppgradering av fellesarealer som trappeløp med nye fliser, oppmaling av alle fellesarealer foruten svalgang i 2. etg. (Over KIWI). I tillegg har det vært en oppgradering utvendig til mer moderne farger, belysning utvendig og i fellesarealer. Det er komplett nytt tak utvendig med nye takhatter og alt som hører med i en komplett oppbygging av taket. Oppgraderingsbehov av svalganger ut mot vest 1. u. etg. Her må fallforhold endres og det må tettes i overgang gulv og vegg. Fuktvandring i myren ble observert i felles trapperom. Rekkverkshøyde på svalgang 1. u. etg. ble målt til 88cm, dagens krav er 1 meter. Næringslokalene fremstår med moderat standard og er innredet til sitt formål. Noe oppgraderingsbehov av enkelte næringslokaler. Leiligheter 4 stk loftsetasje fremstår med moderne standard og har ikke vært i bruk og fremstår følgelig med liten bruksslitasje.

Beskrivelse av tomt

Eiendommen er opparbeidet hovedsakelig med asfaltert gårdsplass/arealer med parkeringsplasser mot vest. Kundeparkering for næringslokalene på bakkeplan mot vest og mot øst. Areal mot øst med noe steinlagte fellesarealer.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125