Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

2099 m2

Bruttoareal

2099 m2

Prisantydning

28 000 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Kort om eiendommen

Stor kombinasjonseiendom med topp eksponering som i dag er rettet mot handel og verkstedsdrift samt boligutleie.
Eiendommen har potensiale for flere bransjer som ønsker beliggenhet, eksponering og gode utearealer.

Eiendommen er i dag fullt utleid til bilutsalg og verkstedstjenester samt privat boligutleie og bensinstasjon med årlig leieinntekter på kr. 1 840 752,-

Eiendommens potensiale

Høy ÅDT både langs Ryggeveien med ca. 7 500 passeringer og E6 med ca. 36 000 passeringer.

Eiendommens leieavtaler

Eiendommen ligger på FV118 langs Ryggeveien og E6 og midt mellom Moss og Rygge med høy ÅDT. Strategisk beliggenhet kun 3,9 km fra avkjøring E6 Årvoll krysset/ Moss og kun 2,1 km fra avkjøring E6 Rygge nord/ Ryggebyen. Eiendommen ligger topp eksponert med god synlighet fra både E6 og Ryggeveien.

Adkomst

Adkomst med avkjøring fra FV118 - Ryggeveien.

Innhold

Aksjeselskapet som selges inneholder tre eiendommer:
Ryggeveien 242 gnr.160, bnr. 14
Ryggeveien 248A gnr. 149, bnr. 9
Ryggeveien 248B gnr. 149, bnr. 60, snr. 1 og 2.

Det består av butikk og salgs hall, utstillingshall, delelager, verkstedhall med flere kjøreporter, leilighet i 2. etg., vaskehall, garasje, en enebolig samt en ubetjent bensinpumpe-stasjon. Den ene utstillingshallen er frittstående på eiendommen.

Hovedbygget består av to seksjoner:
1. etg. som egen seksjon inneholder butikk og kundemottak, utstilling og salgs hall med kontorer samt verksted og vaskehall. Glassfasade med inn- og utkjøringsmuligheter for biler. Delelager og verksted i direkte tilknytning med felles inngang som utstillings- og salgs hall.
2. etg. er seksjonert og godkjent som bolig med tre soverom, stue, kjøkken, bad og balkong. Leiligheten er i dag utleid.

Frittstående utstillingshall:
Brukes i dag for utstilling og oppbevaring av biler og bildeler.
Lagringsmuligheter i kjelleren.

Frittstående garasje er oppført bak bygget.

Eneboligen over tre etasjer har stor fin tomt med opparbeidet hage og uteplass. Denne er pr. i dag utleid i sin helhet.

Parkering

Parkering på egen asfaltert grunn ellers.

Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon.

Standard

Eiendommen holder en normal standard.

Beskrivelse av tomt

Stor og fin tomt som stort sett er opparbeidet foran og ellers rundt bygget. Asfaltert biloppstillingsplass og kjørevei rundt bygget.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Telefon: (+47) 91567434

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060