Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

591 m2

Bruttoareal

591 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

Arealspesifikasjon

1. etg: 591 kvm ALS fløy

Kort om eiendommen

Laboratorielokaler og kontorer med mindre lager og kjøreport.
Bra parkeringsdekning og enkel adkomst.

Bebyggelse

Oppført i skrånende terreng, med en hovedetasje og underetasje under en mindre del av bygget. Teglsteinsfasade.

Eiendommens potensiale

Eiendommen er allsidig utformet og passer et bredt spekter av bransjer, som alt fra helserelaterte virksomheter, barnehage, nærmiljøsenter, kunst og kultur eller kontorlandskap.

Beliggenhet

Lokalet har god beliggenhet mellom Fredrikstad og Sarpsborg (i Sarpsborg kommune) og ligger strategisk fint til langs hovedveien R109.

Adkomst

E6, kryss 6, Alvimkrysset > Kjør gjennom 1 rundkjøring 180 m > I rundkjøringen: Ta 1. avkjøring ut på Torsbekkveien/Fv109 > Kjør gjennom 1 rundkjøring 1,1 km > sving til høyre og inn på Ordfører Karlsens vei 210 m > Yvenveien 17 er på høyre hånd.

Innhold

ALS sine lokaler som utelukkende ligger i 1. etg., inneholder vindfang, resepsjonsområde, korridorer, to større labområdet (kjemisk og mikrobiologisk lab) med tilhørende kontorer, stort spiserom/kantine/møterom, avdelingslederkontor, fire kjølerom, oppvaskkjøkken, subtratkjøkken, steriliseringsrom, to veierom, inkubator, lager-/rekvisitarom, avfallsrom, uren lab, fire ordinære kontorer, garderobe med wc for dame og herre, samt dusj og et mørkerom.

Parkering

Parkering på anmerkede plasser på asfaltert biloppstillingsplass med tilgang på lader til elbiler.

Regulering

Kommuneplanens arealdel 2015-2026 m/tilhørende temakart
Formål: Bebyggelse og anlegg.
Reg. plan gjelder foran kommuneplanens arealdel.
Godkjent: 18.06.2015

Reguleringsplan: Haraholen (22051) (gjelder en liten del av eiendommen i nord/vest)
Formål: Annen veigrunn, gang/sykkelvei, fortau
Godkjent: 18.11.2004

Plan under arbeid: Detaljreguleringsplan Fv109 Alvim - Rolvsøysund bru. Kontakt Statens vegvesen for ytterligere informasjon. (Gjelder del av eiendom i sør)
Plan under arbeid grenser til eiendom: Yvenåsen.

Størstedelen av eiendommen er uregulert, og er i kommuneplanen betegnet som bebyggelse og anlegg. Arealbrukstatus Nåværende bruk.

NB! Byggingen av ny 4 felts 109-vei vil ikke vil ha noen innvirkning på eiendommen.

Kfr. megler for ytterligere opplysninger vedr. reguleringsforhold.

Ventilasjon

Balanserte ventilasjonsanlegg anlegg med varmegjenvinning. Det også kjøling på anlegget. Aggregat er plassert på loft.

Standard

Lokalene holder en god standard for dagens bruk.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet/asfaltert slik at størstedelen benyttes til kjøreareal samt parkering. I tillegg har tomten en flott og usjenert uteplass som benyttes av leietakerne, samt gressplen.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.

Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Oppvarming

Bygget har elektrisk oppvarming, med varmekabler i vindfang, elektrisk varmebatteri på ventilasjon og for øvrig panelovner.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

God tilgang på offentlig kommunikasjon. Busstopp med hyppige avganger for både lokale og regionale ruter rett ved eiendommen.

Ansvarlig megler

Marius Henriksen

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060