Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

2349 m2

Bruttoareal

2349 m2

Prisantydning

27 000 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kantine

Kjøreport

Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom med stor tomt og praktisk utforming. Bebyggelsen kan tjene et bredt spekter av virksomheter. Eiendommen er bebygget med et administrasjonsbygg og et lager-/verkstedbygg.

- Sandfanger, oljeutskiller, 9 kjøreporter, muligheter for temperering av lager.
- Lager med god takhøyde /garasje /verksted /vaskehall /kontorer.

Prisantydning: Bud ønskes.

Overtagelse: Etter avtale.

- Muligheter for utvendig lagring.
- Kontorbygg med særpreg.
- Uteområde egnet for større kjøretøy.
- Eiendommen er pr. i dag ikke utleid.

AS-Salg: Det er 100 % av aksjene i Handelseiendommer 1 AS som selges.

Bebyggelse

Administrasjonsbygget ble oppført i 1975 og er på 783 KVM BTA. Lager-/verkstedbygg ble oppført i 1989 og er på 1 566 KVM BTA.

Beliggenhet

Eiendommen er praktisk beliggende i Vestby med nærhet til E6. Området består av industri, handel og boligbebyggelse, og eiendommen ligger godt synlig fra tilkomstvei.

Vestby øker stadig i attraktivitet for de fleste etablerende virksomheter, men særlig innen lager, håndverk, transport, tekniske installasjoner og vedlikehold. Dette på grunn av den sentrale beliggenhet på Østlandet og rask adkomst til E6.

Adkomst

Fra avkjøring 16 på E6 ved "Vestbybrua" tar du 3. avkjøring mot Vestby sentrum. Videre, i neste rundkjøring tar du 3. avkjøring inn på "Senterveien", som du følger frem til du tar til venstre mot "Vestbyveien". Deretter vil du ta av til høyre etter å ha passert en "Automat 1" bensinstasjon, og etter kort tid ligger eiendommen godt synlig på høyre side. Det anbefales å parkere på fremsiden av administrasjonsbygget for visningsdeltakere.

Randemfaret 5A og B ligger 3 minutter unna avkjøring fra E6 i bil.

Innhold

Administrasjonsbygget er inndelt i en 1.etg og en U.etg, og har et hellelagt atrium med beplantning på 115 kvm i byggets kjerne.

1. etg. består av trapperom, cellekontorer, møterom, pauserom m. kjøkken, kopirom, arkiv, bøttekott og et resepsjonsområde.

U.etg. består av trapperom, kantine med kjøkken, garderober med dusj, toaletter, bod, teknisk rom, konferanserom, vaskerom og arkiveringsrom, samt flere rom for diverse lagring.


Lager-/verkstedbygget er inndelt i en 1. etg. og en 2. etg, og inneholder totalt 9 kjøreporter av ulik størrelse. 4 kjøreporter med ca 3,63 m høyde. Kjøreport til hovedlager er ca 4,8 m høy. De fleste kjøreportene er 5,3 m brede.

1. etg består av garasje og vaskehall for biler, kontordel med WC og dusj, verksted med lager for tilhengere, temperert lager, kaldtlager med 6,5 meter takhøyde.

2. etg består av oppholdsrom, kontor, kjøkken, teknisk rom og rom til diverse lagring.

Det står også en midlertidig lagerhall på tomten som i dag disponeres av Vestby kommune.

Parkering

Svært god parkeringsdekning på hele eiendommen. Parkeringsplassen i forkant av administrasjonsbygget er tilrettelagt for bedriftens kontorbrukere.

Tomt

Det er eiet tomt på 6 399,5 kvm, og den er hovedsakelig opparbeidet med asfalterte overflater. Området fremstår åpent og flatt, og det er godt egnet for kjøring av både mindre og større kjøretøy, samt utvendig lagring.

Det er to adkomster inn på området. Én ved Administrasjonsbygget og én ved lager-/ verkstedbygg.

Regulering

Området er regulert ifølge kommuneplan til nåværende næringsbebyggelse og reguleringsplan 003 Randemfaret, datert 19.12.1994 og sist revidert 14.05.2015 med formål Kontor/Lager/Annen Lagerbygning.

Kfr. megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelser.

Standard

Administrasjonsbygg har antatt såle på mark med bærende kontruksjoner i betong. Ringmur i betong. Yttervegger i betong og bindingsverk med utvendig betong.

Gulvoverflater i 1. etg har vinyl, laminat og tepper. Terrasso overflater i trapp og på deler av gulv i kjeller, samt tepper og vinyl i dusj og betongoverflater.

Innvendige overflater på vegg er i all hovedsak malte overflater i kjeller og systemvegger, og malte overflater i 1. etasje. Panelplater i kantine i 1. etg.

Lager-/ verkstedbygning er fundamentert med peler til fast grunn og ringmur i betong. Yttervegg i bærende konstruksjoner i betong.

Eiendommen er betydelig oppgradert med følgende tiltak utført i nyere tid:

1.Omtekking av flatt tak over lager. Utskiftning av fire taksluk med større dimensjon.

2. Betongrehabilitering på flere steder som var skadet (gulv), utvendig maling i tre strøk og innvendig maling i to strøk.

3. Montert solfilm på takvinduer i 2.etg. av lagerbygningen for å redusere energiforbruket.

4.Utjevning av gulv på lageret og nylagt epoxy på alle lager-/garasje- og verkstedgulv.

5.Tømt 300 liter diesel, santert og fjernet dieseltank, iht. til tankforskriften.

6.Pigget opp gammel sandfanger og montert ny.

7.Asfaltert 2700 kvm gårdsplass, avrettet drenering, justert kummer og sugd avløpsrør.

8. Malt fasade på begge bygg.

Verdivurdering datert: 23.09.2020 av Takstkontoret Rosendal AS oversendes på forespørsel.

Beskrivelse av tomt

Det er eiet tomt på 6 399,5 kvm, og den er hovedsakelig opparbeidet med asfalterte overflater. Området fremstår åpent og flatt, og det er godt egnet for kjøring av både mindre og større kjøretøy, samt utvendig lagring.

Det er to adkomster inn på området. Én ved Administrasjonsbygget og én ved lager-/ verkstedbygg.

Oppvarming

Elektrisk. Klimaanlegg har forvarmet friskluft om vinteren.

Det er montert strålevarming i taket på kaldtlageret.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Oda Christine Solberg Ystrøm

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: oda@metra.no

Mobil: +47 971 93 186