Fakta om eiendommen

Type lokale

Areal

0 m2

Bruttoareal

0 m2

 

Kort om eiendommen

Tomter fra 3 500 kvm.
Prisantydning fra NOK 1 150,- pr kvm, for ferdig opparbeidet og helt byggeklar tomt.

Moss og Våler Næringspark er en attraktiv næringspark for et bredt spekter av viksomheter. FELT 1A, som inneholder 9 tomter av varierende størrelse er del av et ferdig regulert næringsområde på 220 mål.

Sentralt plassert i Østfold med kort avstand til både E6 og E18, og har med andre ord meget gode veiforbindelser til både Oslo og Europa.

Beliggenhet

Tomteområdet ligger meget strategisk plassert midt i Østfold, nordøst for Moss med ca 10 min kjøring til både E6 og E18, som er de viktigste veiene inn til regionen og Norge. Området ligger samtidig innenfor 20 minutter kjøreavstand til fergeforbindelsen Moss-Horten og Oslofjordtunnelen, som begge er knutepunkter mellom vest- og østsiden av Oslofjorden.

STRATEGISK PLASSERING

Østfold grenser til Akershus i nord og til Sverige i både sør og øst. Og midt i Østfold, med umiddelbar nærhet til E18 og E6, som de viktigste veiene inn til regionen og Norge, ligger Moss og Våler Næringspark. Med andre ord; Moss og Våler Næringspark ligger svært strategisk plassert og er et attraktivt sted å etablere en bedrift.

KORT VEI TIL OSLO, MOSS OG FREDRIKSTAD

Avstandene i Østfold er små. E6 fra Oslo går gjennom Moss og Sarpsborg, og fra hovedveien går sideveier til Fredrikstad og Halden. Moss og Våler Næringspark ligger ca 45 minutter fra Oslo. Moss har havn, jernbane samt ferje over til Vestfold. Nye E18 er snart på plass, og betyr svært god veiforbindelse til Oslo og Europa.

Moss Havn som er en av Norges mest effektive containerhavner, etablerer nå Dryport rett ved næringsparken. Det gir svært gunstige logistikkkostnader for bedriftene her.

KORT VEI TIL FERGE OG TUNNEL

Østfold har kyststripe mot Oslofjorden på hele vestsiden med Vestfold på den andre siden av fjorden. Tomteområdet ligger innenfor 14 minutter kjøreavstand til fergeforbindelsen Moss-Horten og Oslofjordtunnelen, som begge er knutepunkter mellom vest- og østsiden av Oslofjorden.

KORT VEI TIL SVERIGE

E6 er den viktigste hovedveien gjennom Østfold og passerer grensen til Sverige ved Svinesund. Et kort stykke unna ligger E18 - hovedveien mellom Oslo og Stockholm som tar deg over grensen ved Ørje.

Adkomst

Fra Oslo/E6 > avkjøring 14-Patterødkrysset 160 m > i rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Rv19 > følge denne 280 m > i rundkjøringen fortsetter du rett frem til Vålerveien/Rv120 > følg denne 4,6 km > i kryss rett etter Rødsund Bro, sving til venstre og inn på Rv120 > følg denne 2,6 km > sving til venstre og inn på Granittveien som er bestemmelsesstedet. Avstand fra E6 7,8 km.

Tomt

Moss og Våler Næringspark består av 220 mål ferdig regulert næringsområde.

FELT 1A vil bestå av 9 tomter i ulik størrelse. Her kan kjøper få mulighet til å påvirke i forhold til inndeling av feltet. Se forslag til situasjonskart.

MVNP har høy kapasitet på vann, avløp, strøm og fiberlinjer. MVNP har bygd ut infrastrukturen med tanke på fremtiden og utvikling av hele området, og er derfor godt forberedt for å ta imot nye etableringer.

MVNP kan selge ferdig opparbeidede tomter eller bistå som en totalleverandør av ferdige bygg, både hva angår prosjektering, bygging og utleie. To av eierne av området er ledende innenfor henholdsvis forvaltning av eiendom og byggprosjektledelse i regionen.

GODE GRUNNFORHOLD = PRISGUNSTIG

Området er etablert på fjellgrunn med komprimert sprengsteins kvalitetsfylling. Dette gir særdeles god byggegrunn til meget gunstige priser. Det er dermed ingen setnings- eller bæreevne-problematikk på tomtene på MVNP. Dette gir også lave kostnader for fundamentering og bæresystem.

Hele tomten tilbys opparbeidet med kvalitetsfylling av sprengstein. Løsmasser og vegetasjonsdekke blir avsjaktet. Deretter blir alle skjæringsarealer underborret 1m og utsprengt i henhold til avtalt planum. Planumet er forutsatt satt slik at det blir massebalanse i området forhold til tomteopparbeidelsen. Fyllingene bygges opp lagvis med komprimert sprengstein slik at det blir en kvalitetsfylling av sprengstein. Dette arbeidet utføres med T1 masser iht H018/N200 - Håndbok SVV.

Inneholder

På grunn av stor fleksibilitet, god infrastruktur og forutsigbare gunnforhold er det muligheter for å tilby ferdig opparbeidede tomter i varierende størrelser.

Dersom kjøper ønsker å sammenføye noen av de tiltenkte tomtearealene på FELT 1A er det også mulighet for det. Ved å imøtekomme potensielle kjøpere får man et gjennomtenkt og praktisk tomteområde for bedrifter som drar god nytte av de mange fordelene av å etablere seg på FELT 1A.

Moss og Våler Næringspark kan imøtekomme bedrifter med et bredt spekter av ulike formål, men fellesnevneren er tilgangen på næringstomter som passer for små- og mellomstore bedrifter. Dette får du bare noen kilometer fra Norges beste veier og en av Norges beste havner, midt i den mest folkerike delen av Norge.

FELT 1A er ett av to tomtefelt på Moss og Våler Næringspark som er avsatt til tomter tilpasset lokale, mellomstore, etablerte og fremtidsrettede bedrifter. Moss og Våler Næringspark besitter også all kompetanse innenfor prosjektering og levering av nøkkelferdige bygg på disse tomtene, som da er skreddersydd etter virksomhetens ønsker og behov.

Diverse

Andre aktører på området

Norgesgruppens logistikkselskap UNIL har etablert seg på området med et bygg med grunnflate på over 10 000 kvm og en totalhøyde på over 34 meter. Supply Chain Mananger Jarle Kjelingtveit hos UNIL sier følgende: "En veldig ivrig og hurtigarbeidene kommune, mulighet for å påvirke reguleringsplanen, en god infrastruktur, nærhet til Moss havn og til E6, samt gode grunnforhold og en hyggelig tomtepris var avgjørende for at vi valgte Våler. UNIL vurderte Våler-etableringen opp mot både Moss, Vestby, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden....".

Øvrige bedrifter på området:
Rune Jørgensen AS, Kraft Energi & Brønnboring AS, Knut Bjerke AS, Bergteknikk øst AS, Renome AS, Thorsnes utvikling AS, Svinndal Grave & Anleggsservice AS

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434

Telefon: +47 69 27 89 14

Oda Christine Solberg Ystrøm

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: Oda@metra.no

Telefon: +47 971 93 186