Lokale til Leie:

3 attraktive kontorlokaler i hjertet av Ås sentrum.

Raveien 9
1430 Ås

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

188 m2

Bruttoareal

699 m2

Arealspesifikasjon

188 kvm Kontor
200 kvm Kontor
311 kvm Kontor

| Kort om eiendommen

Sentralt ved Ås stasjon - kun 19 minutter med tog til Oslo S.
God eksponering i velholdt eiendom med mulighet for parkering.
3 kontorarealer fra 188-311 kvm. Kan tilpasses leietakers ønsker og behov.

| Innhold

Lokale 1 (311 kvm): 6 cellekontor, åpent kontorlandskap, teamkontor, møterom, stillerom og kopi/data/lager.
Lokale 2 (188 kvm): 4 cellekontor, åpent kontorlandskap, møterom og kopi/data.
Lokale 3 (200 kvm): 6 cellekontor, teamkontor, møterom, og kopi/data.

Meget fleksible lokaler som vil appellere til en rekke virksomheter. Arkitektene Fosse og Aasen AS har utarbeidet forslag til inndeling i 3 leieforhold. Se bildepresentasjon for planløsning. Mulighet for påvirkning av størrelse og inndeling. Lokaler kan tilpasses etter leietakers ønsker og behov. Lokalene står ledige med mulighet for rask tiltredelse. Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger.

| Beliggenhet

Attraktive kontorlokaler med optimal plassering i Ås sentrum. Lokalene ligger med direkte adkomst fra gateplan og i umiddelbar nærhet til Ås stasjon med god kollektivdekning. God profilering mot handelsgate med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. En rekke igangsatte prosjekter vil revitalisere Ås sentrum og gi fantastiske forutsetninger for næringslivet: Samlokalisering mellom universitetet og veterinærhøyskolen, utbygging av Follobanen og ny sentrumsplan med store utviklingsprosjekter for boliger, handel, kontorer og kulturtilbud.

| Adkomst

Det er enkel adkomst med både bil og kollektivtransport. Kun 3 minutters gange til Ås stasjon med jevnlige avganger til Moss og Ski/Oslo. Rikelig med bussavganger fra Ås sentrum til Ski, Drøbak, Oslo og Gardermoen. Med bil: Avkjøring fra E6 ved Korsegården. Følg Fylkesvei 152 mot Ås sentrum. Avkjøring fra F152/Drøbakveien mot Raveien. 35 minutter med bil fra Oslo.

| Parkering

Mulighet for leie av parkeringsplasser på bakkeplan og i parkeringskjeller.. God parkeringsdekning med flere parkeringsområder i umiddelbar nærhet i Ås sentrum, samt gateparkering.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111