Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

0 m2

Bruttoareal

0 m2

 

Kort om eiendommen

Lagerseksjoner AS leverer fleksible, isolerte lagerseksjoner kun 10 minutter fra Jessheim, 20 minutter fra Skedsmo og 30 minutter fra Lillestrøm.

Seksjonene er ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, hobbyverksted og lagerplass. Seksjonene har god plass til utstyr og verktøy.

Bebyggelse

Bygget deles inn i seksjoner med moduler på 72 kvm. Størrelsen på seksjonen er fleksibel innenfor aksesystemet ( 72, 144, 216 kvm osv.).
Se vedlagte tegninger som viser eksempel på inndeling.

Priser inkl. mva:
72 kvm: kr 1.150.000
144 kvm: kr 2.280.000 (endeseksjon med vinduer)

Ønsker du å sikre deg lagerseksjoner nær E6 nær Gardermoen?

Adkomst

Ta av ved Cirkel K bensinstasjon ved Dal og følg Industriveien til enden.

Parkering

Parkeringsplass til hver seksjon iht. vedtekter for sameiet.

Tomt

Flat opparbeidet og asfaltert tomt.
Tomten disponeres av seksjonseierne iht.
seksjoneringsbegjæring/sameievedtekter.

Inneholder

Nytt lagerbygg på selveiertomt i Dal Næringspark i Eidsvill kommune.

Ventilasjon

Det er ingen ventillasjon.

Diverse

Felleskostnader er beregnet til ca kr 55/kvm/år + mva. Dette innbefatter felles strømutgifter, brøyting, forretningsførsel og forsikring.
Det vil være et sameie per byggetrinn. Alle sameiene er forpliktet til å være med i veilaget for private til område.

Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Bygget er godkjent til bruk som lager og garasje.

Bygget er prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), og er godkjent som lagerbygning/garasje. Bygget er beregnet for normal brannbelastning (50 - 400 MJ/m2), og for temperatursone 5 - 15 C . Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

Det tas forbehold om endelig ferdigstillelsesdato og godkjennelse fra kommunen.

Ta kontakt for å sikre deg egen seksjon i Dal Næringspark kun 15 minutter fra Jessheim.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125