Optimisme i markedet

Det er mye bevegelse i eiendomsmarkedet i Follo og Østfold i 2020. Det viser den nye Metra-rapporten, som for første gang gir en fasit om eiendomsmarkedet syd for Oslo.

Av Hilde Christie Wright/ Novateur design og kommunikasjon

-Det går bedre enn først antatt i år. Vi får lite tilbakemeldinger fra leietakere og eiendomsbesittere om vanskelige kår, og det viser seg at netto etablering er positiv i vårt marked under Corona, sier Oda Christine Solberg Ystrøm, analytiker og ansvarlig for Metra- rapporten.

Før og etter

Corona-viruset satte eiendomsmarkedet på pause i mars, men allerede fra april har det vært mye å gjøre, forteller hun. Pandemien har påvirket de fleste planer dette året, også lanseringen av markedsrapporten som skulle vært klar i Q1 i år. -Den første utgaven av rapporten handler kort og godt om før og etter Corona, sier Solberg Ystrøm. Med bakgrunn som både økonom og eiendomsmegler har hun hatt en krevende prosess med å hente inn alle data.

Omfattende arbeid

-Statistikken er basert på en stor mengde innhentede opplysninger av faktiske leiekontrakter som løper, både avtaler vi selv har inngått og et betydelig supplement fra porteføljene til mange aktører i markedet, forklarer analytikeren. Som største næringsmegler i Østfold og Follo har Metras egen portefølje gitt verdifull informasjon når det gjelder omsetninger på utleie og salg. -Jeg har kartlagt alt av informasjon tilbake til 2014 i interne systemer, og hatt et stort antall telefonsamtaler og fysiske møter med sentrale eiendomsbesittere. Det er alltid sånn at statistikk tar høyde for utvalg, så, jo større utvalg, jo mer presisjon, sier Solberg Ystrøm.

-Hvorfor gjør Metra denne store jobben?

-Bakgrunnen er at det hittil har vært lite data å innhente om eiendomsmarkedet utenfor storbyer som Oslo, Trondheim og Stavanger. Vi som jobber her vet at det skjer mye spennende i Østfold og Follo, og at aktiviteten bare vil øke fremover. Innen fem år kommer ny viktig infrastruktur på plass, med den nye Follobanen som korter ned reisetiden til Oslo betydelig. Det vil kun ta 11 min med tog fra Ski til Oslo S, så vårt område blir bare mer attraktivt og tilgjengelig. Vi har stor tro på verdiskapningen som skjer her, og for hvert år som går ser vi at flere bedrifter ønsker å posisjonere seg syd for Oslo. Denne utviklingen vil vi følge fremover og årlig avstemme markedets bevegelser i
Metra-rapporten. Dette oppslagsverket er også et svar på alle henvendelser vi har fått fra eiendomsaktører i området som ønsker seg tall og statistikk.

-Hvordan har tilbakemeldingene fra markedet vært underveis?

-Arbeidet har blitt svært godt mottatt av majoriteten av eiendomsbesittere vi har kontaktet. Nær sagt alle er positive, og sier det er på tide at Follo og Østfold kommer på kartet, og at man snakker om det som skjer her nede i en større sammenheng.

-Er det noen funn i rapporten som overrasker dere?

-Statistikken viser at leiepriser på lokaler i nybygg eller totalrenoverte bygg stort sett holder de samme nivåene i alle byene. Altså er leietakere i Halden villig til å betale det samme for nye totaltilpassede lokaler, som leietakere i Moss. En grunn til dette kan være at kostnadene stort sett er de samme for oppføring av nybygg og totalrestaurering av bygg, uavhengig av hvilken by man befinner seg i – med unntak av tomtebelastningen, selvfølgelig. Selv om gjennomsnittlig leiepris totalt varierer i de ulike byene, ser man tydelig at leietakere er villig til å betale godt for skreddersydde lokaler i hele dette området, sier Solberg Ystrøm.

Nye tider

Konklusjonen fra markedet så langt i dette spesielle året viser at det har vært mindre utleieomsetning og mer salg. -Vi opp lever «business as usual» på kjøp og transaksjonssiden. Det er
likvide kunder som ønsker å plassere penger i noe som er tryggere enn aksjer, og velger eiendom, sier analytikeren. Hun er svært fornøyd med resultatet av rapporten. -Vi ønsker å rette en stor takk til bidragsyterne til dette omfattende prosjektet som baserer seg på alt annet enn kvalifisert gjetting. Vi har et stort utvalg fra alle segmenter i de ulike byene og regionene i vårt lokalmarked, og mener klart at disse verdiene gir oss et godt innblikk i det generelle nivået i de ulike byene. Hva som
skjer, om vi skal tilbake dit vi var i kontormarkedet før pandemien, eller om det blir varige endringer, får vi vente å se, avslutter Solberg Ystrøm.