Fakta om Indre Østfold

Innbyggere: 45735

Antall bedrifter: 1703

Antall næringsbygg 2020: 1701

Netto etablering bedrifter 2020: 67

Netto etablering næringsbygg 2020: 4

Næringsbygg

Antall kontorbygg: 104

Antall handelsbygg: 259

Antall industribygg: 283

Antall terminal- og logistikkbygg: 310

Antall servering- og overnattingsbygg: 42

Antall undervisningsbygg: 133

Antall religion- og kulturbygg: 173

Antall helsebygg: 55

Antall andre: 342

Topp 10 bransjer

Varehandel: 361 (21.2%)

Bygg- og anlegg: 297 (17.4%)

Tjenesteyting: 277 (16.3%)

Helse og sosialtjenester: 197 (11.6%)

Industri: 102 (6.0%)

Transport og lagring: 81 (4.8%)

Jordbruk, skogbruk, fiske: 76 (4.5%)

Kulturell virksomhet: 52 (3.1%)

Undervisning: 50 (2.9%)

Overnattings- og serveringsvirksomheter: 49 (2.9%)

kontor

Kontor

Askim er hovedsete for storkommunen Indre Østfold og det forventes at det er der vi vil se vekst innenfor kontormarkedet fremover. I Mysen er det planer om at Eidsberg Sparebank skal føre opp et nytt kontorbygg og vil være sentral i sentrumsutviklingen som har kort avstand til kollektivknutepunkt i Mysen.

Askim og Mysen ligger veldig nær hverandre og har et bra potensial for vekst innenfor kontormarkedet. Ingen av byene har i dag noen kontorledighet av betydning. Leienivået for kontorer på nybygg vil vi anta vil ligge på Nok 1700-2000 per kvadratmeter.

Leietakerne er i hovedsak lokale bedrifter som ønsker lokalforankring, offentlige- og tjenesteytende næring.

I de øvrige tettstedene Spydeberg, Ørje og Rakkestad er det ikke noe kontormarked av betydning. Kontormarkedet i Indre Østfold består hovedsakelig av offentlige og mindre lokale bedrifter.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Stabil

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
handel

Handel

Tidligere var Mysen handelssenteret i Indre Østfold. Mysen har kundegruppen sin fra alle bygdene rundt, og har hatt det gjennom mange år. Også Rakkestad-kunder reiser i en viss grad til Mysen eller Sarpsborg for å handle. I Mysen ligger også den videregående skolen og byen og bygdene har derfor knyttet nære bånd også innen handel.

I dag er Morenen i Slitu et tydelig utviklingsområde for bigbox-handel. Morenen ligger mellom Mysen og Askim. Når det gjelder kjedene som ikke er i regionen fra før, ser vi at de ofte ønsker seg til Askim og på Morenen. I Spydeberg, Askim og Mysen legges det planer for utviklingsprosjekter i sentrum, inneholdende både bolig-, handels- og kontorarealer.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Stabil

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
lager

Lager og logistikk

E18 går tvers igjennom Indre Østfold kommune og de fleste tettsteder og områder for lager-/logistikkparker ligger relativt nær motorveien. Indre Østfold har mye industrihistorie og entreprenørskap.

Næringsparken på Holtskogen i Hobøl med sine drøye 500 mål er bygget ut i de senere årene. Askim har også betydelige industri- og logistikkområder både vest og øst for sentrum. Verd å nevne er også området Myrer Skog i Spydeberg.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Økende

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie