Lagerseksjoner – et voksende marked

De siste årene har behovet for lagerplass økt for privatpersoner, og næringsvirksomhet har vist stor interesse for å kjøpe sitt eget lager, fremfor å leie. Resultatet er at stadig flere lagerseksjoner bygges og selges.

Av Hilde Christie Wright/ Novateur design og kommunikasjon

Torkil Krange og Roy Hugo Øren, næringsmeglere i Metra Næringsmegling.

-Det er ca. lik fordeling mellom antall privatpersoner og bedrifter som kjøper lagerseksjoner, forteller næringsmegler Roy Hugo Øren i Metra. Han og kollega Torkil Krange har det siste året opplevd god etterspørsel og jevnt salg av lagerseksjoner på 72 kvm og oppover. Et eksempel er Ytre Enebakk, der det nå oppføres bygg 6 og 7 i et prosjekt hvor det opprinnelig var planlagt to bygg. Når prosjektet er ferdig i 2022/23, består det av rundt 150 lagerseksjoner.

-Hvor bor de som kjøper disse seksjonene?

-Vi snakker om områder som ligger ca. en halvtime unna, som Oslo, Oppegård, Nordre Follo og Langhus. Å kjøre en halvtime for å komme til lageret sitt, det kan folk leve med, sier Torkil Krange. Andre store lagerprosjekter næringsmeglerne har for salg ligger på Rudskogen, mellom Rakkestad og Sarpsborg, Gardermoen nord i Eidsvoll kommune, nær Jessheim, og i Spydeberg, kort vei fra Askim.

Plassmangel hjemme

Bygging av store lagerbygg med standardiserte modulseksjoner startet i 2017. Idéen ble født da gründeren av Lagerseksjoner AS flyttet til nytt hus og trengte lagerplass for campingvogn og hobbyvirksomhet. Det ble for dyrt å bygge for eget behov, så han tenkte større. I dag er det Sørlandsbaserte selskapet Lagerseksjoner AS, den største leverandøren av lagerseksjoner i Norge og selger over nesten hele landet. De er en god kunde av Metra, men meglerduoen selger også lagerseksjoner for ulike private utbyggere.

– Hvorfor har stadig flere behov for mer lagring?

-Generelt har leiligheter i dag lite lagerplass. De som flytter fra større hus til leilighet trenger ekstra lagringsmulighet, ikke minst til fritidsutstyr. Noen arver gjenstander de ikke ønsker å kaste, men ikke har plass til hjemme. Privatpersoner har mange behov, som å lagre båt, bobiler, sportsbiler, modellbiler og motorsykler. Vi ser at flere bruker lagerseksjonen til å mekke bil og drive hobbyvirksomhet, forteller Øren. Lageret blir ofte en erstatning for kjelleren som er borte, eller garasjen som allerede er full.

For få næringslagre

-Små og mellomstore bedrifter har også fått et økende lagringsbehov, sier Krange. I dag er det mange næringsarealer innen kommunegrenser som blir omregulert til boligformål. – Bolig vinner i pris over næringslokaler hver dag, det er det du tjener penger på, så små næringslokaler forsvinner i konverteringsbølgen til bolig, forklarer Krange. Knutepunktsutvikling nær kollektiv og sentrumsområder, skaper også fortetting av boliger og mindre næring. Øren forteller om en negativ trend i mange kommuner at det er liten politisk strategi for utvikling av næringsområder for små og mellomstore bedrifter. De store bedriftene får tilgang til større arealer, fordi det representerer flere arbeidsplasser for kommunene og er mer lønnsomt. -Små håndverksbedrifter har ikke mange arealer til rådighet, og kjøper heller egne lokaler, enn å leie på usikkert grunnlag. Hjulpet av lav rente blir dette en gunstig løsning, sier Øren.

Illustrasjonsbilde av et lagerlokale med biler og mennesker i portene.

Investeringsvilje

Lagerseksjonene har fri takhøyde på opptil 6 meter og elektrisk kjøreport med 4 meters bredde. -Seksjonene er topp moderne, bygd etter Tek 17, og leveres med opplegg for vann/avløp og strøm. Det fungerer godt å bygge en mesanin for å få ytterligere lagringsplass, sier Krange. En standardmodul er på 72 kvm. Prisen på den varierer mellom 1,2 millioner – 1,4 millioner. Flere velger å kjøpe flere seksjoner og betaler opp mot 2,5 millioner for 144 kvm. -Det viser at folk er villig til å sette penger i eiendom og foretrekker å eie en seksjon i et moderne bygg, fremfor å leie med kanskje litt dårligere standard, sier Øren. Han forteller at det har utviklet seg miljøer i prosjektene de har vært involvert i hittil. – Vi opplever at både menn og kvinner står og mekker bil eller båt i hver sin seksjon, og blir kjent med andre som gjør det samme. Sånn bygger det seg opp et godt miljø basert på felles interesser og hobbyer, smiler Øren.

Voksende nisje

For enkelte kunder er Krange og Øren med fra starten og gjør tomtesøk. Andre kunder har allerede tomt og trenger deres hjelp til å se muligheter. Et krav til en god lagertomt er at den ligger i randsonen rett utenfor sentrum, med enkel tilgang til E18 eller E6. -Her er tomteprisene fortsatt fornuftig. Det er en fordel med litt størrelse, fra fire mål og oppover. Kjøper du for å bygge, er det hensiktsmessig å tenke to-tre bygg eller mer, med 14-18 lagerseksjoner per bygg, råder Krange. -Men sitter du allerede på en tomt som kan være aktuell å bruke til lagerseksjoner er det også mulig å sette opp et bygg med 16 enheter. Enten du har behov for lager, eller ønsker å bygge lagerseksjoner, er det bare å ta kontakt med oss, avslutter Metrameglerne i avdeling Follo.

Illustrasjonsbilde av et lagerlokale.
Metrarapporten2022

Vi er stolte av å kunne presentere Metrarapporten 2022

Etter omfattende arbeid med innhenting, gjennomgang og analyse av markedsdata for vårt fokusområde – Østfold, Follo og områdene på østsiden av Oslofjorden – har vi nå gleden av å presentere en fersk markedsrapport for disse områdene.

Flere artikler

Bygger unikt fagmiljø innenfor fornybar energi i Fredrikstad

22. mai 2023

I Stabburveien 18 i Fredrikstad kan selskaper og organisasjoner som jobber innenfor fornybar energi bli del av et unikt fagmiljø. Bygget rommer per i dag flere fag-aktuelle bedrifter og nå ønsker gårdeieren å satse enda hardere på å bygge opp et aktuelt og effektivt fagmiljø. Målet er å skape et kluster av bedrifter kan dra […]

Stadig flere store bedrifter søker til Follo ifølge ny markedsrapport

2. november 2022

Den helt ferske markedsrapporten fra Metra viser blant annet at både interessen og betalingsviljen for logistikkområder i Follo-regionen har en tydelig vekst. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra Næringsmegling AS har i en årrekke savnet mere materiale og tallgrunnlag fra sine satsningsområder for å kunne vurdere og overvåke markedsutviklingen. […]

Spår økt tilflytting, særlig innenfor logistikksegmentet i Sarpsborg-regionen

2. november 2022

En helt ny markedsrapport for Østfold/Follo viser at prisutviklingen i Sarpsborg ikke har nådd toppen ennå. Odd Groth, næringsmegler i Metra, mener det er god grunn til å tro at både prisnivå og etterspørsel på næringseiendom i området vil øke i tiden fremover. Næringseiendoms-bransjen er sterkt profesjonalisert gjennom de siste årene og partnerne i Metra […]